NBF och NKF brandsystem

Överblick

Överblick

NBF är en centrifugalpump avsedd för pumpapplikationer för sprinkler-system. NBF är en direktkopplad typ och NKF är en distanskopplad typ. Pumpen monteras mot dieselmotorn med en s k "spacer coupling".

Pumpseten för både el och diesel kan beställas som en kompakt modell (med en styrenhet integrerad på bottenramen) eller med separat styrskåp. Dieseltanken kan levereras som separat enhet.

Material

Pumpmaterialen överensstämmer med SS-EN 12845 och prEN12259-12:

 • Pumphjul och slitringar är tillverkade av brons
 • Våta delar såsom axel, brickor och muttrar är tillverkade av rostfritt stål
 • Husen är tillverkade av gjutjärn.

Styrenhet

Grundfos erbjuder en komplett, fabriksmonterad styrenhet i skåp av stålplåt, lämpligt för väggmontering eller fristående placering. Kontrollpanelen uppfyller standarden SS-EN 12845. Styrenheten för tryckstyrning (dieselmotorer) kan levereras separat.

Elmotor

Elmotorn är av typ MG eller MMG och uppfyller lokala standarder för elmotorer. Från och med 16 juli 2011 kommer alla motorer som används i Europa att vara av klass IE2 = EFF 1. Lista på säkringsstorlekar.

Dieselmotor

Dieselmotorn i enlighet med ISO 3046-1: 1986. Varje komplett motor-pumpenhet testas på Grundfos certifierade testanläggning under minst 90 minuter i driftpunkt. Resultatet registreras på provningscertifikatet och följer med vid leverans.

Användningsområden

Grundfos brandpumpenheter används normalt i brandbekämpnings-applikationer för vattenförsörjning av brandslangsrullar, brandposter eller sprinklersystem.

Funktioner och fördelar

 • Pumparna är tillverkade i enlighet med SS-EN12845 och prEN12259-12
 • Drivs med elmotor eller dieselmotor
 • Konstruerad för överlägsen funktionalitet och tillförlitlig prestanda
 • Enkel installation och enkelt underhåll
 • Kompakt konstruktion
 • Kundanpassade och tillförlitliga lösningar
 • Bredaste sortiment från en leverantör.
 • Uppfyller internationella och nationella krav och standarder.

 

Ritningar till eldrivna sprinklerpumpar      
 
ArtikelnummerBenämningkW
97742908NKF 32-2004,0
97742889NKF 32-2005,5
97742947NKF 32-2007,5
97742998NKF 40-25011
97743013NKF 40-25015
97743018NKF 40-25018,5
97743031NKF 40-25022
97743034NKF 40-25030
97576475NKF 50-20011
97576477NKF 50-20015
97576478NKF 50-20018,5
97576480NKF 50-20022
97743509NKF 50-20030
97743534NKF 50-20037
97576482 NKF 65-16011
97576483NKF 65-16015
97576484NKF 65-20015
97576485NKF 65-20018,5
97576486NKF 65-20022
97576487NKF 65-20030
97576488NKF 65-20037
97576494NKF 80-20022
97576495NKF 80-20030
97576496NKF 80-20045
97576497NKF 80-20045
97576500NKF 80-25045
97576501NKF 80-25055
97576502NKF 80-25075
97576503NKF 80-25090
97666463NKF 100-20045
97667756NKF 100-20055
97667761NKF 100-20075
97667848NKF 125-250110
97667849NKF 125-250132
97667850NKF 125-250160
97667853NKF 125-250200
97917169NKF 125-315132
97917176NKF 125-315160
97917178NKF 125-315200
96922294NKF 150-40045
96922295NKF 150-40055
96922300NKF 150-40075
96922322NKF 150-40090
96922323NKF 150-400110

Fördelar

 • Stort kapacitetsområde
 • Kundanpassade lösningar
 • Kompakt konstruktion
Broschyrer

Broschyrer

 

Grundfos Brandsystem med Remote Management

Brandsystem med Grundfos Remote Management (Product brochure)

Grundfos Remote Management är ett internetbaserad system för fjärrövervakning, hantering och rapportering för pumpinstallationer. Det ger fjärråtkomst till data och larm från pumpar, pumpstyrenheter samt hjälputrustning, t.ex. sensorer och mätare. Data från pumpinstallationer överförs till en central databas och publiceras för abonnenter på en säker webbserver. Användare har tillgång till data från pumpinstallationer som är registrerade till deras eget konto.

Grundfosliterature-4359504.pdf (475 KB)

Referensobjekt

Referensobjekt

Service
Installation

Installation

Information och råd

Grundfos levererar pumpar och tillhörande system över hela världen. Vi har utbildad serviceteknisk personal som kan ge dig support under pumpens eller lösningens installationsfas. Grundfos produkter tillverkas med mycket hög standard, vilket säkerställer en lång livslängd. Vår mångåriga erfarenhet av olika typer av installationer och med installationstekniker är också viktiga faktorer för att maximera livslängden för våra Grundfos-produkter och -system.

Vi kan tillhandahålla följande support:

 • Information om korrekt skydd av våra pumpar
 • Råd om fysisk placering av pumpen för nödvändig service/reparation
 • Råd om fysisk placering av pumpen för att bibehålla korrekt drift
 • Korrekt kabeldragning för att uppfylla kraven på god praxis och elektromagnetisk kompatibilitet.

 

Kontakta gärna ditt lokala Grundfos-företag för att få full support för din nya installation.

Driftsättning

Denna produkt kan installeras som en del av en storskalig lösning i vilken ett antal Grundfos-produkter arbetar tillsammans. För att uppnå optimal prestanda är det mycket viktigt att systemet är korrekt inställt och justerat från början. Grundfos serviceteknikers kunskap och erfarenhet och användningen av Grundfos särskilda serviceverktyg för att justera pumpens prestanda garanterar tillsammans att både högsta möjliga effektivitet och helt korrekt drift av utrustningen uppnås. Driftsättning rekommenderas under följande omständigheter:

 • När två eller fler Grundfos-produkter arbetar tillsammans i ett system, t.ex. i tryckstegrings- eller spillvattensystem.
 • Om pumparna används i ett större system, t.ex. ett system för fastighetsövervakning
 • Om användaren vill bli utbildad på korrekt drift av pumparna/systemet
 • När inställningen är avgörande för att Grundfos-produkten ska kunna vara i drift under hela sin planerade livslängd, t.ex. i vattenbehandlingsapplikationer. I sådana fall rekommenderas inte bara driftsättning utan det krävs
 • När säkerheten är ett problem, t.ex. i desinficeringssystem.

 

Ta gärna kontakt med ditt lokala Grundfos-företag för att ombesörja driftsättning av ditt nyinstallerade Grundfos-system.

Uppriktning

Korrekt installation säkerställer lång livslängd för Grundfos produkter. När en pump drivs av en separat motor, med båda enheterna monterade på en ram, är det mycket viktigt att de två produkterna är korrekt och exakt inriktade. Grundfos servicetekniker är utbildade av Grundfos utvecklingstekniker för att använda de korrekta mättekniker som krävs för att uppfylla kraven på exakthet som krävs för en korrekt installation. Grundfos servicetekniker är även försedda med de av Grundfos rekommenderade mätverktygen som krävs för att göra korrekta inriktningar.

Ta gärna kontakt med ditt lokala Grundfos-företag för att ombesörja inriktning av din Grundfos-produkt.

Rekommenderade reservdelar

Trots att Grundfos strategi är att leverera bästa möjliga pumplösningar till våra kunder, kan det efter en lång tids drift förekomma förslitningar på vissa av komponenterna under vissa förhållanden. Om korta stilleståndstider är ett krav, eller om pumpen är installerad på en svåråtkomlig plats dit leverans av reservdelar kan ta lång tid, är det tillrådligt att hålla ett litet lager av rekommenderade reservdelar på plats.

Kontakta gärna ditt lokala Grundfos-företag för att få information om rekommenderade reservdelar eller servicesatser till din Grundfos-produkt.

 

 

 

Funktion

Drift

Serviceavtal

Ett Grundfos-serviceavtal säkerställer effektiv och oavbruten drift av ditt pumpsystem och ger dig tillgång till Grundfos servicecentra med auktoriserade servicepartner över hela världen, 24 timmars om dygnet.

Det är bättre och mer kostnadseffektivt att förebygga än att åtgärda

När du har köpt din pump, vill du att den fungerar effektivt och pålitligt och ett formellt serviceavtal med Grundfos ger dig sinnesfrid. Det är också klokt rent ekonomiskt, ger dig en fast kostnad i din underhållsbudget och tillgång till betydande rabatter.

Du kombinerar helt enkelt en serie serviceprogram som passar dina behov – och låter oss sedan genomföra schemalagda underhållsbesök för att förhindra stilleståndstid. Vi erbjuder tre olika serviceavtal, som är tillgängliga för samtliga pumpar:

 • Grundläggande
 • Utökat
 • Totalt.

 

Oavsett vilket avtal som du väljer, kommer din utrustning alltid att servas av särskilt utbildad personal.

Det kostnadseffektiva valet

Väl underhållna pumpar kan minska energiförbrukningen med upp till 50 %. Dessutom är det värt att komma ihåg att en defekt pump i en grupp kan påverka alla de andra. Ett Grundfos-serviceavtal minimerar den totala ägandekostnaden för en pump. Vår noggranna beräkning av livscykelkostnaderna för alla våra produkter innebär att vi kan överblicka de verkliga kostnaderna för att äga var och en av våra pumpar.

Genom att teckna ett serviceavtal och låta våra skickliga servicetekniker ta hand om dina pumpar, försäkrar du dig mot oförutsedda utgifter. Regelbunden service och regelbundet underhåll gör att dina pumpar arbetar med optimal verkningsgrad.

Reparation och underhåll

Grundfos service underhåller och reparerar dina pumpar. Våra serviceproffs kan även ge dig råd om effektivitetsfrågor och ge förslag som minskar kostnaderna på lång sikt.

Reparation och underhåll av dina befintliga pumpsystem

Naturligtvis kan du alltid ringa Grundfos för reparation eller underhåll av pumpar som du köpt av oss. Grundfos kan reparera dina pumpar till samma specifikationer som nya. Det är dock viktigt att komma ihåg att en uppgradering eller till och med en utbytespump kan vara billigare än en reparation på lång sikt. Se "Uppgraderingar och utbyten" för att förstå hur detta kan vara en god affär.

Effektiv service – var du än är

Grundfos service finns alltid i närheten. Genom att arbeta tillsammans med våra lokala auktoriserade servicepartners kan vi erbjuda global service. Hjälp från kvalificerade proffs på pumpar finns alltid i närheten, oavsett om du behöver omedelbar hjälp eller är intresserad av möjligheter att göra besparingar.

Grundfos Remote Management

Grundfos Remote Management är ett kostnadseffektivt, säkert och pålitligt sätt att övervaka och hantera pumpinstallationer från en internetdator till mycket låga kostnader.

Kopplar ihop pumpar och människor

Med ett säkert och pålitligt fjärrhanteringssystem kan du övervaka och hantera dina pumpsystem från en internetdator till en mycket låg kostnad.

Grundfos Remote Management är ett kostnadseffektivt och okomplicerat system för övervakning och hantering av pumpinstallationer i kommersiella byggnader och i vattenförsörjnings- och avloppsvattensystem. Det minskar behovet av inspektion på plats och i händelse av ett larm eller varning meddelas berörda personer direkt.

Systemet erbjuder ett bredare utbud av fördelar och funktioner än mobiltelefonbaserad övervakning. För de som inte behöver en automatiskt fjärrstyrd process är Grundfos Remote Management den perfekta lösningen för övervakning och fjärrstyrning, istället för traditionella SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) system. Den initiala investeringen är minimal och en fast låg avgift täcker dataöverföring, värdkostnader och systemsupport, inklusive säkerhetskopiering av alla data.

Effektiv larmhantering

Samtalsuppringsningsschemat i detta nya telemetrisystem säkerställer att larmmeddelanden från styrenheter på plats går direkt till berörda personer. Systemadministratören kan logga in från en valfri dator och planera vem som ska ta emot larmmeddelanden från varje installation vid en viss tidpunkt under dygnet. Administratörer kan planera för flera år framåt och kan lätt hantera ändringar i schemat dag från dag.

Optimera underhåll och service

Ändringar i pumpprestanda kan spåras med trendgrafik som automatiskt genereras av systemet. Denna spårning ger en indikation om eventuellt slitage eller skador på installationen och service och underhåll kan planeras utifrån detta.

Kommunikationsgränssnittet (CIU271-modemet) medger dataöverföring via GPRS/SMS från dina Grundfos-pumpar och styrenheter. Det inbyggda I/U-kortet medger att du kan ansluta givare och brytare.

Utbyte

Utbyte

Grundfos pumpgranskning är vår utbytesanalys. Det är ett komplett diagnosverktyg som tar hänsyn till din anläggning, ditt systems energieffektivitet och de totala livscykelkostnaderna för din pumplösning. Det ger detaljerade rekommendationer om utbyte, inklusive förväntad återbetalningstid.
Låt vår pumpgranskning visa hur du kan minska energikostnaderna

Grundfos pumpgranskning är en omfattande kontroll av ditt pumpsystem. Den mäter flöde, tryck, upptagen energi och total effektivitet för de pumpar som finns installerade under en viss tidsperiod och belyser hur mycket energi som du kan spara genom att övergå till mer effektiva pumpar och motorer.

Processen börjar med att pumpgranskningsteamet besöker din anläggning och lyssnar på din beskrivning av dina krav, med målet att säkerställa bästa möjliga definition av den kommande uppgiften. Nästa steg är en omfattande visuell inspektion av din anläggning på plats. Detta inkluderar inspektion av driftsmiljön, pumpar, ventiler och ledningsritningar.

CAPS

Syftet med CAPS är att tillhandahålla ett komplett verktyg som innehåller både en omfattande katalog med Grundfos-produkter och ett dimensioneringsprogram för att välja den lämpligaste pumpen för applikationen.

Det finns även en omfattande funktion för val av utbytespump för cirkulationspumpar för centralvärme, tappvarmvattenpumpar och S-pumpar för avloppsvatten och en funktion som producerar professionella offerter som omfattar kurvor, ritningar, offerttexter, kopplingsscheman etc.

Sist men inte minst viktigt: programvaran innehåller monterings- och driftsinstruktion för nästan alla Grundfos-pumpar på många språk. Serviceritningar, sprängskisser och reservdelslistor finns tillgängliga för alla avloppsprodukter liksom för flera andra pumptyper.

CAPS finns tillgänglig i två versioner: WinCAPS, tillgänglig på CD-ROM, och online-versionen WebCAPS, som är tillgänglig på Grundfos webbsida. Ytterligare funktioner som är tillgängliga i WebCAPS omfattar CAD-ritningar och litteratur.

 

Reservdelar

Reservdelar

"Att ta ansvar" är en av Grundfoskoncernens kärnvärderingar. Det är mycket viktigt för oss att våra pumpar är designade för låg energiförbrukning och högsta möjliga prestanda under hela livslängden. En konsekvens av detta är att serviceerbjudanden, inklusive reservdelar och utbytessatser, är fastställda under utvecklingsfasen.
Kundanpassade serviceerbjudanden, beställning online och snabbt svarande distributionscentra säkerställer att du får delarna när du behöver dem.

Lista med rekommenderade reservdelar

I listan specificeras de delar som du bör ha på plats för att serva dina pumpar. Dessa rekommendationer finns på produktsidan i vårt verktyg WebCAPS.

Särskilt framtagna servicesatser

I servicesatserna ingår allt du behöver för en specifik underhålls- eller reparationsuppgift, inklusive anvisningar för demontering, utbyte och återmontering.

24-timmars leveransservice för reservdelar

För att vara extra säker på att du inte ska behöva vänta, kan vi lägga undan ett lager med reservdelar som är kritiska för din drift. Detta gör att de finns tillgängliga när du behöver dem.

10 års garanti

Vi garanterar att reservdelar till alla Grundfos-pumpar som du köper idag fortfarande finns tillgängliga under minst nästkommande 10 år.

Online-verktyg för service

Tillgång till vårt online-verktyg WebCAPS 24 timmar om dygnet från vilken dator som helst. All teknisk dokumentation och information som du behöver för att serva dina pumpar är alltid tillgängliga för dig:

 • Serviceinstruktioner
 • Stegvisa servicevideofilmer
 • Interaktiva sprängskisser
 • Genomskärningsritningar.
Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL