Elektriska tillbehör

Överblick

Överblick

Grundfos tillbehör är perfekt anpassade för Grundfos-produkter och säkerställer hög prestanda, enkel service, ökat värde och lång livslängd för Grundfos-produkter.

 • Kabelklämmor, bärlinor och skydd
 • Kabelavslutningssatser
 • Kondensatorer
 • CIM/CIU
 • Styrenheter
 • Styrenhet MPC
 • Omformare
 • CR-/CRE monitor
 • CU 100
 • CU 200
 • CU 300
 • CU 300-tillbehör
 • CU 301
 • CU 321
 • CU 361
 • CUE
 • CUE-tillbehör
 • Dedicated Controls
 • Jordfelsbrytare
 • EMC-filter
 • Utbyggnadsmoduler
 • Fabriksmonterad för Hydro MPC eller Hydro 2000
 • G100
 • G10-LON
 • IO 100, IO 101, IO 102
 • IO 111
 • IO 112
 • IO 351B
 • LC 107
 • LC 108
 • LC 110
 • LC-, LCD-tillbehör
 • LCD 107
 • LCD 108
 • LCD 110
 • LiqTec
 • Motorstartapparat
 • MP 204
 • MP 204-tillbehör
 • MP 205
 • PCE & PCD 100
 • Kontakter
 • Potentiometrar
 • Tryckstyrenheter
 • Pressure Manager
 • R100
 • RMQ-tillbehör
 • Givare
 • SM 111
 • Tillbehör till solpaneler
 • Undervattenskablar
 • Kopplingsbox
 • Tidur
 • Transientskydd 12-230
 • Tillbehör till vindturbiner.

Fördelar

 • Optimal prestanda
 • Passar perfekt
 • Ökat värde
Broschyrer

Broschyrer

 

Referensobjekt
Service
Installation

Installation

Information och råd

Grundfos levererar pumpar och tillhörande system över hela världen. Vi har utbildad serviceteknisk personal som kan ge dig support under pumpens eller lösningens installationsfas. Grundfos produkter tillverkas med mycket hög standard, vilket säkerställer en lång livslängd. Vår mångåriga erfarenhet av olika typer av installationer och med installationstekniker är också viktiga faktorer för att maximera livslängden för våra Grundfos-produkter och -system.

Vi kan tillhandahålla följande support:

 • Information om korrekt skydd av våra pumpar
 • Råd om fysisk placering av pumpen för nödvändig service/reparation
 • Råd om fysisk placering av pumpen för att bibehålla korrekt drift
 • Korrekt kabeldragning för att uppfylla kraven på god praxis och elektromagnetisk kompatibilitet.

Kontakta gärna ditt lokala Grundfos-företag för att få full support för din nya installation.

Driftsättning

För att uppnå optimal prestanda är det mycket viktigt att produkten/systemet är korrekt inställt och justerat från början. Grundfos serviceteknikers kunskap och erfarenhet och användningen av Grundfos särskilda serviceverktyg för att justera pumpens prestanda garanterar tillsammans att både högsta möjliga effektivitet och helt korrekt drift av utrustningen uppnås. Driftsättning av pumpen rekommenderas i följande fall:

 • Om pumparna styrs av en frekvensomformare
 • Om pumpsystemet är i drift i ett större system, t.ex. ett system för fastighetsövervakning
 • Om användaren vill bli utbildad på korrekt drift av pumpen
 • Om pumpen är en vital komponent i en viktig produktions-/applikationsanläggning
 • När inställningen är avgörande för att Grundfos-produkten ska kunna vara i drift under hela sin planerade livslängd, t.ex. i vattenbehandlingsapplikationer. I sådana fall rekommenderas inte bara driftsättning utan det krävs
 • När säkerheten är ett problem, t.ex. i desinficeringssystem.

Driftsättningen utförs i en stegvis procedur och en rapport med pumpens inställningar tas fram.

Ta gärna kontakt med ditt lokala Grundfos-företag för att ombesörja driftsättning av din nyinstallerade Grundfos-produkt.

Funktion

Drift

Utbyte

Utbyte

Reservdelar

Reservdelar

Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL