DMH

Överblick

Överblick

DMH doseringspumpar med hydrauliskt drivna kolvmembram från 0.15 l/h upp till 2 x 1 500 l/h, med ett tryckområde från 200 till 4 bar

Allmänt

Grundfos DMH-serie är en serie med extremt starka och robusta pumpar för användningar som kräver tillförlitlig dosering och högtryckskapacitet, som inom processindustrin. DMH 28x har utformats särskilt för högtrycksanvändningar från 50 upp till 200 bar. Serien är mycket mångsidig: den omfattar ett stort flödesintervall och erbjuder doseringshuvuden i många olika storlekar samt material och tillbehör. Kunder runt om i världen har njutit av åratal av problemfri drift av sina DMH-pumpar.

Alltid korrekt dosering

DMH-pumpar har en mycket stor doseringsnoggrannhet och ger exakt reproducerbarhet. För DMH25x är doseringsflödets fluktuation < ± 1.5 % inom reglerområdet 10–100 % och linearitetsavvikelsen är ± 2 % av fullskalevärdet. För DMH28x är doseringsflödets fluktuation < ± 1.0 % inom reglerområdet 10–100 % och linearitetsavvikelsen är ± 1 % av fullskalevärdet.

Jämn och lågpulserande dosering

DMH-serien kombinerar sofistikerad drivteknik och kugghjulskinematik för att säkerställa jämn och lågpulserande dosering utan trycktoppar. Detta innebär mindre påkänningar på alla systemets komponenter, t.ex. rör och ventiler, och leder till längre serviceintervaller för hela systemet.

Motorer som matchar användningsbehoven

För användningar med specifika motorkrav erbjuder den mångsidiga DMH-serien högkvalitativa motorer för 50, 60 och 100 Hz (med drivenhet med variabel frekvens, (VFD), liksom EX-klassificerade och ATEX-certifierade motorer, om så krävs.

Perfekt val av material – för hus och väskeberörda delar

DMH-modellerna har robusta hus av gjuten aluminium med epoxibeläggning för att uppfylla alla användningsbehov (grått gjutjärn om API 675 krävs). Investeringskostnader och driftskostnader för reservdelar blir låga under åren: ett brett urval av material för doseringshuvud, ventiler och tillbehör medger val av exakt den grad av kemisk resistans som krävs. Alla vätskeberörda delar behöver vara resistenta mot de kemikalier som används. Membranet är tillverkat helt av PTFE-material.

Säker och problemfri drift

Den seriella integrerade tryckavlastningsventilen och det aktiva membranskyddssystemet (AMS) håller pumpen och hela systemet skyddat mot övertryck, om tryckledningen är blockerad. Dessutom garanterar avgasningsventilen på pumpen hög funktionssäkerhet för pumpen, installationen och hela processen. Tack vare aluminiumkapslingen och kolvmembrantekniken, har DMH-pumpar mycket lång driftlivslängd och långa serviceintervaller.

Godkännanden och certifikat

För potentiellt explosiva områden erbjuder vi EX-klassificerade och ATEX-certifierade motorer och pumpar. För användningar inom den petrokemiska industrin tillhandahåller vi särskilda versioner av våra DMH-doseringspumpar med API 675-certifikat.

Flexibilitet – i pumpkonfigurationer och användningar

Ett antal olika produktkonfigurationer finns för att matcha kraven. Flexibla styrkoncept för flöde: manuell eller automatisk slaglängdsinställning med elektrisk servomotor. Pumpar försedda med dubbla membran med felindikering eller särskilda doseringshuvuden med elektrisk uppvärmning. Universella användningsområden är möjliga för denna pumpserie tack vare ett doseringsmembran helt av PTFE. Vätskeberörda delar finns i materialkombinationer som passar praktiskt taget alla doseringsuppgifter. Välj den bästa konfigurationen för din specifika doseringsuppgift.

Klara för tuffa användningsområden

Kraftverk

Dosering av olika kemikalier under alla arbetssteg i ett kraftverk:

 • För pannmatningsvatten, behandling av kylvatten och processvatten (rening av råvatten, kemikalier för jonbytare, kompletterande vattenbehandling, neutralisering av avloppsvatten).
 • Dosering av ammoniak, hydrazin och fosfater i områden med högt tryck (pannmatningsvatten).

Petrokemisk industri/olje- och gasindustri, raffinaderi

Dosering av kemikalier vid processer kring produktion av olja och gas (förutom hålborrning, plattform):

 • Dosering av kemikalier för behandling av tvättvatten och processvatten.
 • Dosering av vax som smörjmedel i rörledningar för olja.
 • Dosering av vax, inhibitorer och rostskyddskemikalier för att skydda rörledningar för olja.
 • Dosering av tillsatsämnen och katalysatorer.
 • Odörisering av gas såsom säkerhetsåtgärd i händelse av läckage.

Behandling av processvatten och dricksvatten

 • Tuffa miljöer (varmt klimat, öken, utomhusinstallationer).
 • Högre arbetsflöde och arbetstryck.

Områden med explosionsrisk (EX)

 • ATEX-direktivet (94/9/EG), grupp II, kategori 2 (zon 1/21) och
 • ATEX-direktivet (94/9/EG), grupp II, kategori 3 (zon 2/22)

Dosering av brandfarliga vätskor

 • Dosering av alkohol eller metanol vid behandling i avloppsreningsverk.
 • Rengöring av fotogen och bensin i mekaniska verkstäder och på flygplatser.
 • Dosering av etanol eller metanol.
 • Dosering av alkohol av livsmedelskvalitet för desinficering i kött och brödförpackningar.

Fördelar

 • Högtrycksdosering upp till 200 bar
 • Mycket noggrann dosering
 • Membran helt av PTFE som standard
Broschyrer

Broschyrer

 

Doseringspumpar, mätning och kontroll, samt desificeringssystem, DMH

DOSING PUMPS, MEASUREMENT & CONTROL AND DISINFECTION SYSTEMS (Product brochure)

Universal products for industrial, municipal and building services applications

Grundfosliterature-146158.pdf (1 MB)

Dosing pumps - DMH, purify your business

PURIFY YOUR BUSINESS (Product brochure)

Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection. We can deliver everything from circulator pumps and boosters right through to mechanical and digital dosing pumps with a wide variety of specifications.

Grundfosliterature-2665766.pdf (1 MB)

DMH, doseringspumpar med hydrauliska kolvmembran

DMH product leaflet

2 page brief DMH product description

Grundfosliterature-34393.pdf (312 KB)

Referensobjekt

Referensobjekt

Kontakt
Försäljningskontor

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Servicecenter

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL