Digital dosering, DME

Överblick

Överblick

Grundfos DME digitala doseringspumpar kombinerar perfekt precision med användarvänlighet och omfattar stora doseringskvantiteter från 60 till 940 l/h med några få varianter.

Digital dosering

Användning av stegmotor/EC-drivenheter optimerar regleringen av slaghastigheten och gör den extremt noggrann. Varaktigheten för varje tryckslag varierar beroende på flödesinställningen. Sugningens slagtid är alltid konstant men kan förlängas med anti-kavitationsfunktionen och därmed anpassas efter de behov som finns. På detta sätt sker sugning alltid med full slagvolym. Detta ger en kontinuerlig dosering och mindre pulsering i doseringssystemet – viktiga faktorer för att säkerställa jämn pumpning av avgasande media och i installationer som kräver längre sugledningar.

Pumpserien DME har alla fördelarna som det högt värderade mindre digitala doseringsområdet har, vilket gör precis dosering enklare än någonsin tidigare.

Precis och enkel inställning

Operatören kan enkelt installera och ställa in pumpen för att dosera exakt den mängd doseringsvätska som behövs för applikationen. Pumpens inställningar kan avläsas direkt på displayen i ml/h eller l/h, puls eller sats. Driftläget är lätt att känna ingen med hjälp av ikoner.

Minskningsförhållande 1: 800

Med ett minskningsförhållande som är tio gånger bättre än det för traditionell utrustning, erbjuder DME digitala doseringspumpar maximal flexibilitet och nogrannhet.

Minskning av sugslaget till 75, 50 eller 25 % av den maximala hastigheten säkerställer optimal fyllning och slagvolym även av allra svåraste vätskorna.

Unik teknik

En unik drivteknik och styrning med mikroprocessor ser till att dosering utförs exakt och med liten pulsation, även om pumpen doserar vätska med hög viskositet eller starkt avgasande vätska. Istället för konventionell inställning av slaglängden, regleras kapaciteten hos DME med en automatisk justering av motorns hastighet under tömningsslaget och med en fast hastighet under sugslaget. Detta garanterar optimal och enhetlig blandning.

Fieldbus-kommunikation

Finns med gränssnittet Profibus för att tillhandahålla prestandadata och statusinformation för kvalitetskontroll, förebyggande underhåll och som framtida referens.

Överlastskydd

Inhbyggt överlastskydd övervakar pumpens mottryck och skyddar den mot alltför höga tryckpåkänningar.

Stabiliserad spänningsförsörjning

Den stabiliserade spänningsförsörjningen ser till att Grundfos DME digitala doseringspumpar kan användas över hela världen inom området 100–240 V AC – 50/60 Hz.

Flera materialversioner

Doseringshuvudet på DME-pumpar finns i rostfritt stål, PVDF och miljövänlig och kostnadseffektiv polypropen.

Processer:

Dosering av biocider och kemikalier, bandsmörjmedel för transportutrustning, diverse typer av syror, lut, flockulerings- och koaguleringsmedel, katjoniska och anjoniska polymerer med mycket varierande viskositet, fällnings- och desificeringsmedel, CIP-applikationer

Användningsområden

  • Massa- och pappersindustri
  • Textilindustri
  • Livsmedelsindustri
  • Behandling av industriprocess- och spillvatten
  • Behandling av dricksvatten

Funktioner och fördelar

  • Digital dosering
  • Förhållande 1: 800
  • Hög precision – unik teknik
  • Dosering av mycket viskösa medier
  • Robusta och driftsäkra
Broschyrer

Broschyrer

 

Digital dosering upp till 940 l/h

DME 60, DME 150, DME 375, DME 940, up to 940 l/h

Dosing is precisionwork, Digital Dosing represents stateof-the-art technology. Grundfos DME Digital Dosing pumps combine perfect precision with user-friendlyness, covering large dosing quantities in the range from 60 l/h to 940 l/h with few variants.

Grundfosliterature-4352944.pdf (293 KB)

rena din verksamhet

PURIFY YOUR BUSINESS (Product brochure)

Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection. We can deliver everything from circulator pumps and boosters right through to mechanical and digital dosing pumps with a wide variety of specifications.

Grundfosliterature-2665766.pdf (1 MB)

Dosering och desinfektion

DOSING PUMPS, MEASUREMENT & CONTROL AND DISINFECTION SYSTEMS (Product brochure)

Universal products for industrial, municipal and building services applications

Grundfosliterature-146158.pdf (1 MB)

Referensobjekt

Referensobjekt

Kontakt
Försäljningskontor

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Servicecenter

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Handla online