Control MPC

Överblick

Överblick

Grundfos styrenhet MPC är ett styrskåp med en CU 351-styrenhet som medger övervakning och styrning av upp till sex identiska parallellkopplade pumpar. Det levereras med allt som du behöver för att komma igång och innehåller programvara för just din applikation. Styrenheten MPC minimerar energiförbrukningen och skär skär direkt ned energikostnaderna. Med applikationsoptimerad programvara har du fullständig kontroll över pumparna i ditt system. Funktioner såsom automatisk kaskadstyrning säkerställer högsta möjliga energieffektivitet för systemet.

Såsom det enda systemet på marknaden vet styrenheten MPC exakt vilka – och hur många – pumpar som ska styras och optimerar prestandan och minimerar energiförbrukningen baserat på data i pumpkurvan som användaren tillhandahåller.

Med styrenheten MPC finns det inga kommunikationshinder. Du kan välja mellan många olika användarspråk och styrenheten MPC stödjer kommunikation med övervakningutrustning eller andra externa enheter via ett antal olika fältbussprotokoll:

 • Ethernet (VNC-server är standard i styrenheten MPC)
 • PROFIBUS via CIU-moduler
 • LON via CIU-moduler
 • Modbus via CIU-moduler
 • GSM och GPRS via CIU-moduler
 • PLC via IO 351B-moduler

Styrenheten MPC är konstruerad och tillverkad efter samma fordrande kvalitetsstandarder som alla andra Grundfos-produkter. Funktioner som allokering av vilande pump, forcerad pumpväxling och torrkörningsskydd hjälper till att öka ditt systems tillförlitlighet och minska stilleståndstiden och dyrbart underhåll. Allt som krävs av dig för att börja dra nytta av fördelarna med styrenheten MPC är att följa den enkla installationsguiden, som hjälper dig att ställa in önskade parametrar i rätt följd.

Användningsområden

 • Tryckstegring
 • Värmesystem
 • Kylning
 • Luftkonditionering.

Egenskaper

 • Effektiv kaskadstyrning
 • Börvärdesinfluens
 • Individuell pumpkontroll
 • Alternativa börvärden
 • Klockprogram
 • Proportionell tryckreglering
 • Växling
 • Pumpar i vänteläge
 • Testkörning av pump
 • Pilotpump
 • Funktion för stopp vid lågt flöde
 • Funktion för mjuk tryckökning (minimerar risken för vattenslag)
 • Nöddrift
 • Uppskattat flöde
 • Torrkörningsskydd
 • Ethernet.

Fördelar

 • Tillförlitlig och lättanvänd
 • Eneregieffektiv kaskadstyrning
 • Rörskyddsfunktion
Broschyrer

Broschyrer

 

Service
Installation

Installation

Driftsättning A:

För att uppnå optimala prestanda och driftsförhållanden är det mycket viktigt att produkten/systemet är korrekt inställt och justerat från början. Grundfos serviceteknikers kunskap och användningen av Grundfos särskilda serviceverktyg för att justera pumpens prestanda garanterar tillsammans att kundenkan vara säker på att både högsta möjliga effektivitet och helt korrekt drift av utrustningen uppnås. Driftsättning av pumpen rekommenderas för följande applikationer:

 • Om pumparna styrs av en frekvensomformare
 • Om pumpsystemet är i drift i ett större system, t.ex. ett system för fastighetsövervakning.
 • Om användaren vill bli utbildad på korrekt drift av pumpen
 • Om pumpen inte får vara en felande länk i en viktig produktions-/applikationsanläggning
 • När inställningen är avgörande för att Grundfos-produkten ska kunna vara i drift under hela sin planerade livslängd, t.ex. i vattenbehandlingsapplikationer. I sådana fall rekommenderas inte bara driftsättning utan det krävs
 • När säkerheten är ett problem, t.ex. i desinficeringssystem.

 

Driftsättningen utförs i en stegvis procedur och en rapport med pumpens inställningar tas fram.

Tveka inte att ta kontakt med ditt lokala Grundfos-företag för att ombesörja driftsättning av din nyinstallerade Grundfos-produkt.

Funktion

Drift

Grundfos service kan ge dig råd om effektivitetsfrågor och ge förslag som minskar konstnaderna på lång sikt.

Det är inte alla våra produkter som behöver reservdelar. Våra pumpar är designade för att ge låg energiförbrukning och högsta möjliga prestanda under hela livslängden. Detta gäller även särskilt för pumpar, när teknik visar att det är mer effektivt och tillförlitligt att byta ut pumpar än att reparera dem.

Grundfos service underhåller och reparerar dina pumpar. Våra serviceproffs kan även ge dig råd om effektivitetsfrågor och ge förslag som minskar kostnaderna på lång sikt.

Reparerar och underhåller ditt befintliga pumpsystem

Naturligtvis kan du alltid ringa Grundfos för reparation eller underhåll av pumpar som du köpt av oss. Grundfos kan reparera dina pumpar till samma specifikationer som nya. Det är dock viktigt att komma ihåg att en uppgradering eller till och med en utbytespump kan vara billigare än en reparation på lång sikt. Se "Uppgraderingar och utbyten" för att förstå hur detta kan vara en god affär.

Effektiv service – var du än är

Grundfos service finns alltid i närheten. Tillsammans med våra lokala auktoriserade servicepartners kan vi erbjuda global service och hjälp från kvalificerade proffs på pumpar finns alltid i närheten, oavsett om du behöver omedelbar hjälp eller är intresserad av möjligheter att göra besparingar.  

Grundfos Remote Management

Grundfos Remote Management är ett kostnadseffektivt, säkert och pålitligt sätt att övervaka och hantera pumpinstallationer från en internetdator till ett mycket lågt pris.

Kopplar ihop pumpar och människor

Med ett säkert och pålitligt fjärrhanteringssystem kan du övervaka och hantera dina pumpsystem från en internetdator till en mycket låg kostnad.

Grundfos Remote Management är ett kostnadseffektivt och okomplicerat system för övervakning och hantering av pumpinstallationer i kommersiella byggnader och i vattenförsörjnings- och avloppsvattensystem. Det minskar behovet av inspektion på plats och i händelse av ett larm eller varning meddelas berörda personer direkt.

Jämfört med mobiltelefonbaserad övervakning erbjuder systemet ett bredare utbud av fördelar och funktioner. För de som inte behöver en automatiskt fjärrstyrd process är Grundfos Remote Management den perfekta lösningen för övervakning och fjärrstyrning, istället för traditionella SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) system. Den initiala investeringen är minimal och en fast låg avgift täcker dataöverföring, värdkostnader och systemsupport, inklusive säkerhetskopiering av alla data.

Effektiv larmhantering

Via samtalsuppringsningsschemat säkerställer detta nya telemetrisystem att larmmeddelanden från styrenheter på plats går direkt till berörda personer. Systemadministratören kan logga in från en valfri dator och planera vem som ska ta emot larmmeddelanden från varje installation vid en viss tidpunkt under dygnet. Administratörer kan planera för flera år framåt och kan lätt hantera ändringar i schemat dag från dag.

Optimera underhåll och service

Ändringar i pumpprestanda kan spåras med trendgrafik som automatiskt genereras av systemet. Detta kan ge en indikation på eventuellt slitage eller skador på installationen och service och underhåll kan planeras utifrån detta.

Kommunikationsgränssnittet (CIU271-modemet) medger dataöverföring via GPRS/SMS från dina Grundfos-pumpar och styrenheter. Det inbyggda I/U-kortet medger att du kan ansluta givare och brytare.

 

Utbyte

Utbyte

CAPS

Syftet med CAPS är att tillhandahålla ett komplett verktyg som innehåller både en omfattande katalog med Grundfos-produkter och ett dimensioneringsprogram för att välja den lämpligaste pumpen för applikationen.

Dessutom finns även en omfattande funktion för utbyte för cirkulationspumpar för centralvärme, tappvarmvattenpumpar och S-pumpar för avloppsvatten och en funktion som producerar professionella offerter som omfattar kurvor, ritningar, offerttexter, kopplingsscheman etc.
Det är möjligt att exportera alla dessa i de mest populära filformaten, inklusive gif, bmp, txt, dxf etc.

Sist men inte minst viktigt: programvaran innehåller monterings- och driftsinstruktion för nästan alla Grundfos-pumpar på många språk. Serviceritningar, sprängskisser och reservdelslistor finns tillgängliga för alla avloppsprodukter liksom för flera andra pumptyper.

CAPS finns tillgänglig i två versioner: WinCAPS, tillgänglig på CD-ROM, och online-versionen WebCAPS, som är tillgänglig på Grundfos webbsida. Ytterligare funktioner i WebCAPS omfattar CAD-ritningar och litteratur.

Reservdelar

Reservdelar

"Att ta ansvar" är en av Grundfos viktigaste pådrivare. Det är därför mycket viktigt för oss att våra pumpar är designade för låg energiförbrukning och högsta möjliga prestanda under hela livslängden. Därför är Grundfos serviceerbjudanden inklusive reservdelar och utbytessatser redan fastställda under utvecklingsfasen.
Kundanpassade serviceerbjudanden, beställning online och snabbt svarande distributionscentra säkerställer att du får delarna när du behöver dem.

Lista med rekommenderade reservdelar

I listan specificeras de delar som du bör ha på plats för att serva dina pumpar. Dessa rekommendationer finns på produktsidan i vårt verktyg WebCaps.

Särskilt framtagna servicesatser

I servicesatserna ingår allt du behöver för en specifik underhålls- eller reparationsuppgift, inklusive anvisningar för demontering, utbyte och återmontering.

24-timmars leveransservice för reservdelar

För att vara extra säker på att du inte ska behöva vänta, kan vi lägga undan ett lager med reservdelar som är kritiska för din drift. Detta gör att de finns tillgängliga när du behöver dem.

10 års garanti

Reservdelar till alla Grundfos-pumpar som du köper idag kommer fortfarande finnas tillgängliga under nästkommande 10 år - det garanterar vi dig.

Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL