Conlift/Conlift L

Överblick

Överblick

Nya Grundfos CONLIFT är en serie med tillförlitliga, tysta och kompakta kondensatborttagningspumpar för professionellt bruk. Dessa produkter används när kondensat inte kan dräneras naturligt eller när kondensatkällan är placerad under den lokala dämningsnivån.

Konstruktionen av CONLIFT omfattar många unika, patenterade egenskaper vilket gör produktdesignen mycket robust, särsklit vid hantering av aggressiva kondensat till exempel från kondenseringspannor.

Alla nödvändiga komponenter som krävs för installationen ingår och när enheterna är installerade fungerar de automatiskt. De inbyggda funktionerna säkerställer att enheten inte startar oftare än nödvändigt.

Installationen är förenklad genom att en 6 m lång dräneringsslang ingår liksom de anslutningsadaptrar som krävs för att göra installationen enkel. Det smarta balanseringssystemet och motor/pumpenheten säkerställer att enheten kan justeras för att uppfylla specifika installationskrav.

Serien består av tre varianter och alla versionerna levereras kompletta med en underhållsfri motor med termiskt överlastskydd.

CONLIFT1, grundversionen, har en trådkopplad larmkontakt som kan användas för att aktivera en extern larmanordning eller för att stänga av kondensatkällan i händelse av hög vattennivå inuti enheten.

CONLIFT 2, den avancerade versionen, levereras med samma funktionalitet som CONLIFT1 men har även ett integrerat larm som avger en ljudsignal vid höga vattenförhållanden. Dessa modeller erbjuder även en omkopplare med två alternativ.

CONLIFT2 pH+ levereras med samma funktionalitet som CONLIFT2 plus en flexibel neutraliseringsenhet för särskilt aggressiva kondensat från oljekondensering eller större gaspannor för att skydda byggnaden och avloppssystemet.

Tack vare det modulära systemet kan CONLIFT1 och CONLIFT2 uppgraderas med antingen en larm-PCB och/eller en neutraliseringsenhet som kan eftermonteras i händelse av ändrade förhållanden som kräver denna flexibilitet.

Användningsområden

Typiska användningsområden är för kondensat från kondenseringspannor, skorstenar, luftkonditionering, avfuktare och frysanläggningar.

Funktioner och fördelar

 • Mycket tyst och tillförlitlig drift
 • Underhållsfri motor med termiskt skydd
 • Minskat antal starter
 • Upp till fyra inloppsanslutningar
 • Allt installationsmaterial ingår
 • Lämplig för pH-nivå > 2,5 genom neutralisering
 • IP24 stänkskydd
 • Manuell testknapp för att kontrollera drift
 • Mycket tillförlitligt system med nivåvippa
 • Smart inloppssystem med sedimenterings- och indunstningsstopp
 • Särskilt axeltätningsskydd
 • Monterad backventil med bajonettlock för snabb lossning
 • Alternativ för uppgradering/eftermontering
 • Enhet med pH-provare för att övervaka neutraliseringskapaciteten

 

Fördelar

 • Grundversion och avancerad version
 • Larmkontakt och/eller larmenhet ingår
 • Lämplig för aggressiva kondensat med pH-värden > 2,5
Broschyrer

Broschyrer

 

Broschyr

Product Brochure

Grundfos Conlift Getting condensate out of your Way


Kontakt
Försäljningskontor

Kontakta oss

Välj ditt land för att kontakta ditt lokala serviceföretag


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Servicecenter

Kontakta oss

Välj ditt land för att kontakta ditt lokala servicecenter


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL