CM, CME Booster

Överblick

Överblick

Modern teknik ger människor god bostadskomfort tack vare tillfredsställande vattenförsörjning. Grundfos erbjuder kompletta, skräddarsydda tryckstegringssystem för vattenförsörjning i bostäder, med optimalt vattentryck för hushållsapplikationer.

Tryckstegringsenheterna CM och CME finns i olika versioner:

 • Trycksteringsenhet CME
 • Trycksteringsenhet CM PM2
 • Trycksteringsenhet CM PM1
 • Trycksteringsenhet CM PT
 • Trycksteringsenhet CM PS

Trycksteringsenhet CME ger konstant vattentryck för många olika hushållsapplikationer. Det innebär att slutanvändaren slipper problem med varierande vattentryck när uttaget varierar eller när pumpar startar eller stannar. CME håller trycket konstant i hushållet oavsett uttag. Funktionen för konstant tryck ger bättre komfort.

Dessutom kan önskat vattentryck ställas in med hjälp av CME. Vattentrycket höjs eller sänks efter önskemål med en enkel knapptryckning.

Egenskaper

 • Konstant tryck tack vare integrerad varvtalsreglering
 • Kompakt
 • Robust, rostfritt stål
 • Enkel installation
 • Torrkörningsskydd
 • Låg ljudnivå, 55 dB

Grundfos har gjort det enkelt för slutanvändaren att ställa in önskat vattentryck. Med en tryckstegringsenhet CM PM2 behövs inga komplexa inställningar och kryptiska parametrar. Tryckinställningarna kan ändras på CM i kombination med PM2. Slutanvändaren kan ställa in det vattentryck pumpen ska starta vid.

Egenskaper

 • Kompakt
 • Enkel installation
 • Automatisk återställning av larm
 • Ändringsbara tryckinställningar
 • Torrkörningsskydd
 • Skydd mot upprepade starter/stopp (detektering av läckage)
 •  Maximal kontinuerlig driftstid

Grundfos tryckstegringsenhet CM PM1 är en kompakt tryckstegringsanläggning för vattenförsörjning i hushållsapplikationer. Tryckstegringsenheten består av en Grundfos CM-pump och en Grundfos Pressure Manager, PM1. Tryckregulatorn startar och stoppar pumpen automatiskt beroende på uttag och skyddar pumpen från torrkörning.

Egenskaper

 • Kompakt
 • Enkel installation
 • Automatisk återställning av larm
 • Ändringsbara tryckinställningar
 • Torrkörningsskydd
 • Skydd mot upprepade starter/stopp (detektering av läckage)
 • Maximal kontinuerlig driftstid

Grundfos tryckstegringsenhet CM PT är ett automatiskt tryckstegringssystem för vattenförsörjning i hushålls- och jordbruksapplikationer, liksom i andra installationer där små läckage kan förväntas förekomma.

Tryckstegringssystemet består av en Grundfos CM-pump, en trycktank och en tryckbrytare, kombinerade i en enda enhet.

Tanken medföljer produkten och är lätt att ansluta till CM-pumpen. Därmed är systemet klart för drift, med förinställt starttryck och motsvarande tankförtryck.

Tryckregleringens hysteres är cirka 1 bar.

När systemet anslutits till rörledningarna återstår bara att sätta i sladden i ett nätuttag, så är systemet klart för drift.

Egenskaper

 • CM-pump
 • Trycktank för att minimera antalet pumpstarter
 • Motorskydd (endast 1-fas)
 • Automatisk drift.

Grundfos tryckstegringsenhet CM PS är ett automatiskt tryckstegringssystem för vattenförsörjning i hushålls- och jordbruksapplikationer, liksom i andra installationer där små läckage kan förväntas förekomma.

Tryckstegringssystemet består av en Grundfos CM-pump, en 5-vägsventil och en tryckbrytare. En trycktank måste installeras för att göra tryckstegringssystemet komplett.

Använd en egen trycktank eller beställ en Grundfos GT-tank, som passar perfekt i tryckstegringssystemet.

Tryckregleringens hysteres är cirka 1 bar.

När systemet anslutits till rörledningarna återstår bara att sätta i sladden i ett nätuttag, så är systemet klart för drift.

Egenskaper

 • CM-pump
 • trycktank för att minimera antalet pumpstarter
 • motorskydd (endast 1-fas)
 • automatisk drift.

Användningsområden

 • i bostäder
 • i sommarstugor och fritidshus
 • på jordbruk
 • i handelsträdgårdar och andra stora trädgårdar
 • i flerbostadshus
 • i skolor
 • i mindre hotell, vandrarhem och liknande
 • i mindre kontorsbyggnader

Pumpen är lämplig för pumpning av dricksvatten och regnvatten.

Fördelar

 • Enkel installation
 • Kompakt
 • Torrkörningsskydd
Broschyrer

Broschyrer

 

Grundfos Home and Garden

GRUNDFOS PUMPS FOR HOME AND GARDEN (Product brochure)

No matter what volume, pressure, lift or liquid to be pumped, Grundfos can supply precisely the pump needed for the task in hand.

Grundfosliterature-4347790.pdf (12 MB)

Referensobjekt

Referensobjekt

Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Handla online