ALPHA1 cirkulationspump - värme, kyla, tappvarmvatten

Överblick

Överblick

ALPHA1

Cirkulationspumpen ALPHA1 är den variant i ALPHA-serien som tar hand om de mest grundläggande värmesystemsbehoven i privatbostäder. 
Om du letar efter en extremt energieffektiv pump med endast de enklaste driftlägena som konstant hastighet, proportionellt tryck och konstanttryck, är ALPHA1 det prisvärda alternativet. Dessutom fungerar den pålitliga pumpen i både ett- och tvårörs vattenburna värmesystem med radiatorer eller golvvärme. ALPHA1 har en bevisad minskad energiförbrukning på upp till 80 % jämfört med traditionella pumpar.  
Tack vare endast grundläggande driftlägen och en enkel pumpdisplay är ALPHA1 lätt att installera och använda.   

Användarvänlig display

 • Enkel överblick över allt som händer
 • ipumpenIntuitiv enknappsstyrning gör det enkelt att välja reglertyp  

Drift med proportionellt tryck  

 • Om reglertypen proportionellt tryck väljs varierar differenstrycket proportionellt med flödet, så att större flöde medför högre differenstryck
 • Proportionellt tryck är det självklara valet för ettrörssystem med kraftigt varierande flöde
 • Kurvor för proportionellt tryck (hög och låg)  

Drift med konstant (fast) varvtal 

 • Tre fasta varvtal för applikationer med konstant flöde  

Drift med konstanttryck 

 • Pumpen håller konstant tryck oavsett flöde
 • Önskad driftsform för golvvärme och tvårörssystem med liten flödesvariation
 • Konstanttryckskurvor (låg och hög)  

TEKNISKA DATA

 • Flöde, Qmax: 2,4 m3/h
 • Vätsketemperatur: +2 °C till +110 °C (TF 110)
 • Systemtryck, Pmax: 1,0 MPa/10 bar
 • Omgivningstemperatur: 0 °C till +40 °C
 • EEI: ≤ 0,20   

VIKTIGA FUNKTIONER

 • Kostnadseffektiv och högpresterande cirkulationspump för privatbostäder
 • För tillämpningar med grundläggande behov
 • Minskar energiförbrukningen med upp till 80 % jämfört med traditionella pumpar
 • Drar så lite som 81 kWh per år (baserat på ett standardhus på 150 m2 med 6840 uppvärmningstimmar per år)
 • Kan anpassas till alla typer av värmesystem med radiatorer eller golvvärme 

Fördelar

 • Energisnål
 • Uppfyller EuP 2015
 • Låg ljudnivå
 • Enkel installation
 • Kompakt konstruktion
Broschyrer

Broschyrer

 

ALPHA1 - energisnål cirkulationspump

ALPHA1, PRISVÄRD & ENERGISNÅL (Product brochure)

ALPHA1 är en kostnadseffektiv cirkulationspump med hög prestanda. Den driftsäkra pumpen uppfyller de stränga EuP-kraven och är ett idealiskt val för applikationer där vår välkända UPS-pump har använts för att uppfylla de grundläggande behoven för cirkulationspumpar.

Grundfosliterature-5564582.pdf (768 KB)

Referensobjekt

Referensobjekt

Service
Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Handla online

Handla online

På denna sida vägleder vi dig till


Telefon: 0771-32 23 00
Fax: 031-3319460
Adress: Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL
Webbsida: http://www.grundfos.se