LTA

Överblick

Överblick

LÅGTRYCKSAVLOPP (LTA) PÅ GRUNDFOS SÄTT

I ett konventionellt ledningssystem för spillvatten läggs ledningarna på frostfritt djup (ca 2 m) med självfall. Ett LTA-system kräver inget självfall och ledningarna kan förläggas grunt (0,8-1,0 m djup) och då förses med isolering och frostskydd.

Varje fastighet i området förses med en villapumpstation som binds ihop till ett nät som pumpar spillvattnet till en mellanpumpstation för vidaretransport till det kommunala nätet.

Fördelarna med ett LTA-system är bland annat låga energikostnader och kostnadsefffektiv installation. Små pumpledningar gör det även möjligt att ta sig fram i terrängen utan något större ingrepp i naturen och lämpar sig utmärkt i kuperade områden med befintlig bebyggelse.

 

Grundfos villapumpstation PUST med SEG avloppspump har ett effektivt skärsystem för bortpumpning av avloppsvatten hos enskilda hushåll, flerfamiljshus och LTA-system.

Grundfos villapumpstation med SEG AUTOADAPT eliminerar behovet av automatikskåp, nivåvippor och elektroder eftersom pumparna är konstruerade med integrerad nivåreglering. Installera pumpen i brunnen och den anpassar automatiskt driften efter rådande driftsförhåll-anden, t ex en eller flera pumpar i brunnen.
SEG AUTOADAPT erbjuder även möjlighet till felmeddelanden och kommunikation.

 

Grundfos PUST i korthet

 • Finns med diameter fr. 400 mm till 1000 mm
 • Finns i höjder fr. 1000 mm till 3000 mm
 • Tillverkad i polyetylen, korrosionsbeständigt material. Rörinrede i rostfritt stål
 • AVK ventiler
 • Barnsäkert lock, gång- och cykelbart (körbart lock som tillbehör)
 • Inlopp tas på plats – anpassas till befintliga rör
 • PUST är konstruerad för att motverka uppdrift


Mer info om PUST villapumpstationer

 

Grundfos SEG AUTOADAPT i korthet

 • SEG AUTOADAPT är en skärande avloppspump för säker drift. Pumpen har inget behov av automatikskåp, elektroder och vippor. Allt är inbyggt i pumpen.
 • Nivåsensor med automatisk start/stopp
 • Motorskydd mot överström och hög temperatur
 • Konditionskörning var 3:e dag (2 sek)
 • Torrkörningsskydd
 • Snabbkoppling av kabel till pump i rostfritt stål
 • Inbyggd larmfunktion & möjlighet till kommunikation
 • Slurpfunktion/självrensande tömningsfunktion


Mer info om SEG avloppspumpar

Fördelar

 • Låga energikostnader
 • Kostnadseffektiv installation
 • Allt från en leverantör
Broschyrer

Broschyrer

 

Referensobjekt

Referensobjekt

Service
Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL