Sök produkt

Rensa sökning
Visar 61 till 70 av 87 resultat
OCD-162 Oxiperm Pro
Klordioxidgenerator med inbyggd dosering för desinficering av vatten
PM1, PM2 för automatiskt start/stopp av pumpar
Ett intelligent system som styr din pump efter förbrukningen
PUST villapumpstationer
Komplett program av prefabricerade pumpstationer
RainJets
En hydroejektor konstruerad för att rengöra tankar som används för tillfällig lagring av dagvatten eller spillvatten.
RMQ
Uppsamlingssystem för regnvatten. Övervakning och reglering av regnvattensystem enligt EN 1717
S-pumpar
Pumpning av råvatten, obehandlat råavlopp, slamhaltigt vatten, industrigråvatten
SB och SBA
SB och SBA är dränkbara pumpar för transport av rent vatten från grävda brunnar, sjöar och uppsamlingstankar för regnvatten.
SCALA2 pumpautomat - perfekt vattentryck
SCALA2 är en helt integrerad tryckstegringsenhet, som ger perfekt vattentryck vid alla tappställen
SE 1,1-11 kW
Dränerings-, avlopps- och spillvattenpumpar
SE och SL 9-30 kW
Spillvattenpumpserierna SE och SL ger den högsta totala effektiviteten på marknaden. Innovativ teknik från Grundfos sammanför intelligens, motorer, hydraulik och funktionalitet för att möta utmaningarna från modernt spillvatten och maximera den hydrauliska, elektriska och mekaniska effektiviteten för våra pumpar.