Sök produkt

Rensa sökning
Visar 61 till 70 av 84 resultat
RainJets
En hydroejektor konstruerad för att rengöra tankar som används för tillfällig lagring av dagvatten eller spillvatten.
RMQ
Uppsamlingssystem för regnvatten. Övervakning och reglering av regnvattensystem enligt EN 1717
S-pumpar
Pumpning av råvatten, obehandlat råavlopp, slamhaltigt vatten, industrigråvatten
SB och SBA
SB och SBA är dränkbara pumpar för transport av rent vatten från grävda brunnar, sjöar och uppsamlingstankar för regnvatten.
SCALA2 pumpautomat - perfekt vattentryck
SCALA2 är en helt integrerad tryckstegringsenhet, som ger perfekt vattentryck vid alla tappställen
SE 1,1-11 kW
Dränerings-, avlopps- och spillvattenpumpar
SE och SL 9-30 kW
Spillvattenpumpserierna SE och SL ger den högsta totala effektiviteten på marknaden. Innovativ teknik från Grundfos sammanför intelligens, motorer, hydraulik och funktionalitet för att möta utmaningarna från modernt spillvatten och maximera den hydrauliska, elektriska och mekaniska effektiviteten för våra pumpar.
SEG och SEG AUTOADAPT
Pumpar med effektivt skärsystem konstruerade för att pumpa gråvatten och obehandlat avlopp i små samhällen
SES-195 Selcoperm
Säker och enkel elektrolytisk produktion av hypokloritlösning för desinficeringsapplikationer
SL 0,9-11 kW
Dränerings-, avlopps- och spillvattenpumpar