Sök produkt

Rensa sökning
Visar 41 till 50 av 87 resultat
IO 111
Modul som används för att omvandla givarsignaler från Grundfos S-pumpar.
JP PM pumpautomat med tryckstyrningsenhet
Grundfos JP PM pumpautomat erbjuder komfort och konstant vattentryck med automatisk start och stopp reglerat efter förbrukning via den intelligenta tryckstyrningsenheten PM (Pressure Manager)
JP PT pumpautomat med trycktank
Grundfos JP PT pumpautomat erbjuder komfort och konstant vattentryck med automatisk start och stopp som styrs via en kombinerad tryckbrytare och trycktank.
JP självevakuerande jetpumpar
JP är en självevakuerande, enstegs centrifugalpump/jetpump med många användningsområden i bl a hem och trädgård
KPL axial propellerpump
KPL axial propellerpump är konstruerad för högt flöde vid låg lyfthöjd.
KWM pump för blandat flöde
KWM-pumpen för blandat flöde är konstruerad för högt flöde vid medelhög lyfthöjd.
LC, LCD
Automatikskåp och styrenhet till pumpstationer för hantering av spillvatten.
Liftaway
En kompakt lyftstation för gråvatten
LTA
Komplett program av prefabricerade pumpstationer
LTA lågtrycksavlopp
Grundfos kan hjälpa till med både dimensionering och simulering av LTA-områden.