Sök produkt

Rensa sökning
Visar 21 till 30 av 87 resultat
Digital dosering, DDI
Grundfos DDI-pumpar tillhandahåller digital dosering från 75 ml/h upp till 150 l/h med real inställning av flödet.
Digital dosering, DME
Grundfos DME digitala doseringspumpar kombinerar perfekt precision med användarvänlighet och omfattar stora doseringskvantiteter från 60 till 940 l/h med några få varianter.
DMH
Grundfos DMH-serie är en serie med extremt starka och robusta pumpar för användningar som kräver tillförlitlig dosering och högtryckskapacitet, som inom processindustrin.
DMX
Grundfos DMX-serie har visat sitt värde i doseringstillämpningar runt om i världen. Tack vare deras robusta membranbaserade utformning och deras högkvalitativa motorer kräver DMX-pumpar minimalt underhåll och är det bästa valet för många doseringstillämpningar.
Doseringspumpar
Digitala och mekaniska doseringspumpar konstruerade för att hantera kemikalier
Doseringspumpar (tillbehör)
Diverse tillbehör till doseringspumpar
DP
För pumpning av dräneringsvatten och grundvatten omkring bostäder, jordbruksfastigheter och mindre industrier.
DPK
Dränkbara pumpar fär avvattning och dränering
DWK
Dränkbara pumpar för avvattning och dränering
EF
För pumpning av spillvatten (ej avlopp från toaletter) från enskilda bostäder