GRUNDFOS SMARTDESIGN

Grundfos SMARTDESIGN - konstruerad för användbarhet

Det vi kallar SMARTDESIGN beskriver våra produkters funktionella utformning, i vilken vi kombinerat elegant utseende med smarta funktioner, som skapats med kunden i åtanke. SMARTDESIGN ser inte bara bra ut, utan gör även installation, drift och underhåll av produkten enklare och mer användarvänlig.

Elegansen hos en Grundfosprodukt är det synliga uttrycket för den banbrytande tekniken inuti, som ger oöverträffad pumpprestanda och löser många av de traditionella problemen med pumpinstallationer. Servicetekniker kommer snabbt och enkelt åt att arbeta på våra pumpar och relevanta funktioner som förebygger fel och som sparar tid och energi är inbyggda i pumpsystemet eller pumplösningen.

SMARTDESIGN visar hur Grundfos tillämpar kärnkompetenser och innovativa processer för att säkerställa en unik kundupplevelse vid installation, driftsättning och service av ett pumpsystem eller en pumplösning från Grundfos. Alla produkter från Grundfos är i alla avseenden tillverkade efter samma krävande standarder, vilket ger fördelar med avseende på service och underhåll.

Många av egenskaperna hos våra pumpar är helt enkelt unika: kabelgenomföringen, patronaxeltätningen och den modulära konstruktionen. Funktionalitet är en avgörande del av SMARTDESIGN; användargränssnitt och menyer är rättframma och intuitiva och serviceåtgärder underlättas av en rad innovationer, som pumphjulsjustering med SmartTrim, patronaxeltätningar, den unika klämmonteringen samt att det bara finns en kabel till pumpen.

Dessa och andra egenskaper, som den specialkonstruerade lyftbygeln och lättrengjord yta, bidrar till att förlänga produkternas livslängd och sänka den totala livscykelkostnaden för pumpsystem och pumplösningar.


View a selection of our products with Grundfos SMARTDESIGN

Dränerings-, avlopps- och spillvattenpumpar

Spillvattenpumpserierna SE och SL ger den högsta totala effektiviteten på marknaden. Innovativ teknik från Grundfos...

Pumpar med effektivt skärsystem konstruerade för att pumpa gråvatten och obehandlat avlopp i små samhällen

Dränerings-, avlopps- och spillvattenpumpar

Flerstegspumpar för tryckstegring inom ett brett tillämpningsområde

En komplett serie enstegs normpumpar, ej självsugande, för vätsketransport

En komplett serie distanskopplade (NK) normpumpar för vätsketransport

Avancerade pumpstyrenheter för pumpstationer och hantering av spillvatten

Grundfos GO är marknadens mest omfattande mobila lösning för pumpstyrning och övervakning och ger dig åtkomst till...

Komplett program av prefabricerade pumpstationer

Teknisk dokumentation

Pumpkurvor, manualer, CAD-ritningar, produktinfo, CE-intyg, servicevideosVad är ditt helhetsintryck av besöket på vår webbsida?Övriga kommentarer

e-mail