GRUNDFOS iSOLUTIONS

Grundfos iSOLUTIONS – systemtänkande

Pumpar existerar inte isolerat. Nyckeln till maximal verkningsgrad anses allmänt vara att optimera hela pumpsystemet och inte bara pumparna.

 

Grundfos iSOLUTIONS är en holistisk inställning till system, som genom intelligent teknik anpassas mer precision för att ge optimal prestanda, total energieffektivitet och ultimat driftsäkerhet.

Till skillnad från andra pumptillverkare utvecklar Grundfos all teknik och alla komponenter speciellt för pumpning. Och vi tar ansvar för hela kedjan, från konstruktion och utveckling till tillverkning, installation och underhåll, under hela serviceperioden för pumpen. Tack vare detta gör Grundfos iSOLUTIONS att du kan vara säker på att få en lösning som är perfekt anpassad till den aktuella pumpuppgiften, vilket ger mindre stilleståndstid och lägre felfrekvens.

För pumplösningar betyder intelligens att skapa ett heltäckande system som kombinerar pumpar, drivenheter, styrenheter och skydd, givare och kommunikationsenheten. Det skapar pumplösningar som kommunicerar och anpassar sig exakt efter systembehoven.

Beroende på den specifika applikationen kan Grundfos iSOLUTIONS levereras antingen som helt integrerade lösningar, till exempel cirkulationspumpen MAGNA3 och enstegs centrifugalpumpen TPE, eller som flexibla, heltäckande system som kombinerar erforderlig teknik och erforderliga komponenter. Grundfos iSOLUTIONS kan också inkludera ett eller flera av våra erbjudanden om utökad service, som Premium Service-kontrakt och GRM Solution Management.

Detta säkerställer intelligenta lösningar som uppfyller dina behov utgående från intelligent styrning, som sänker den totala ägandekostnaden för pumpsystemet och höjer samtidigt ribban i fråga om energieffektivitet.

Läs mer om Grundfos iSOLUTIONS


View pumps and products with Grundfos iSOLUTIONS

Spillvattenpumpserierna SE och SL ger den högsta totala effektiviteten på marknaden. Innovativ teknik från Grundfos...

Dränerings-, avlopps- och spillvattenpumpar

Dränerings-, avlopps- och spillvattenpumpar

CIM och CIU möjliggör anslutning av Grundfos elektroniska produkter till standard fieldbusnätverk

En styrenhet (CU 351) som låter dig övervaka och styra upp till sex identiska parallellkopplade pumpar

Energieffektiva frekvensomformare för pumpar

Avancerade pumpstyrenheter för pumpstationer och hantering av spillvatten

Grundfos GO är marknadens mest omfattande mobila lösning för pumpstyrning och övervakning och ger dig åtkomst till...

Ett säkert, internetbaserat system för övervakning och hantering av pumpinstallationer

Ett elektroniskt motorskydd, konstruerat för skydd av en asynkronmotor eller en pump

Teknisk dokumentation

Pumpkurvor, manualer, CAD-ritningar, produktinfo, CE-intyg, servicevideosVad är ditt helhetsintryck av besöket på vår webbsida?Övriga kommentarer

e-mail