Varför byta ut en pump?

Why Replacement

Varför byta ut en pump?
UNDVIK ONÖDIGA STILLESTÅNDSTIDER OCH IGENSÄTTNING

Byt ut skadade eller ineffektiva avloppspumpar mot Grundfos SE-/SL-pumpar med pumphjulet S-tube och minska omedelbart risken för igensättning, önödiga stilleståndstider och energiförbrukningen.

Grundfos SE-/SL-pumpar med S-tube har marknadens största fria passage och hydraulisk verkningsgrad i världsklass. Det ger problemfri drift med mindre igensättning och blockering.

Vi har tagit fram ett nytt utbytesverktyg

Grundfos nya utbytesverktyg är ett snabbt och enkelt sätt att hitta rätt utbytespump för skadade eller ineffektiva avloppspumpar. Hitta snabbt och enkelt SE-/SL-pumpar med S-tube som har snarlik eller önskad driftspunkt – inklusive adaptrar, om så behövs. 

Bevisad tillförlitlighet

Grundfos SE-/SL-pumpar med pumphjulet S-tube har redan bevisat sin enastående energieffektivitet och driftsäkerhet. Tusentals SE-/SL-pumpar världen över uppfyller och överträffar behoven av spillvattenpumpning. De kan hjälpa till att sänka elkostnaderna, minimera kostnaderna för service och underhåll och samtidigt ge systemet bättre driftsäkerhet. Se i vårt arkiv över fallbeskrivningar hur Grundfos har hjälpt andra att förbättra sina system.

Besök vårt referensarkiv (case stories)

Konstruerade för enkel användning

Många av egenskaperna hos våra pumpar är helt enkelt unika. Kabelgenomföringen, patronaxeltätningen och den modulära konstruktionen kompletterar pumphjulet S-tube. Den innovativa konstruktionen av S-tube, kabelgenomföring och SmartTrim är patenterade. Tillsammans gör dessa unika funktioner installation, drift och underhåll av produkten enklare och mer användarvänlig.

Perfekt för renoveringsprojekt

Grundfos spillvattenprodukter passar lätt in i befintliga installationer. Valet av storlek vid snarlik driftspunkt gör att man kan uppgradera till Grundfos SE- och SL-pumpar med S-tube-pumphjul utan att byta system eller sump. Det ger pumpdrift med hög totalverkningsgrad för en relativt liten investering.

Varför Grundfos?

Vi på Grundfos är engagerade i spillvattenbranschen. Vi har som mål att sätta nya standarder genom att introducera nya tekniker och tjänster som gör ditt liv enklare.

Som en av världens ledande pumptillverkare har vi konstruerat och byggt pumpar i nästan 70 år. Vi erbjuder lösningar utformade för specifika krav – oavsett hur komplex utmaningen, platsen eller omfattningen är.

Nu är läget perfekt för att prova Grundfos SE-/SL-pumpar med pumphjulet S-tube.

Ring Grundfos idag!