Ingen kompromiss

UNDVIK ONÖDIGA STILLESTÅNDSTIDER OCH IGENSÄTTNING

Byt ut skadade eller ineffektiva avloppspumpar mot Grundfos effektiva SE-/SL-pumpar med S-tube® och minimera problem med igensättning och långa stilleståndstider.

Grundfos SE-/SL-pumpar med det revolutionerande pumphjulet S-tube® har marknadens största fria passage och hydraulisk verkningsgrad i världsklass. Det ger problemfri drift med mindre igensättning och blockering...

 

Läs mer om utbyte av avloppspumpar

På Grundfos kompromissar vi inte med produktutvecklingen inom spillvattenhantering. Vår ambition är att förbättra hydraulisk, elektrisk och mekanisk verkningsgrad och detta blir möjligt genom att vi fokuserar på teknikområden som löser mycket verkliga problem för våra kunder.

Denna satsning på att säkerställa bästa möjliga totala verkningsgrad har gjort det möjligt att utveckla avloppspumparna i serie SE och SL och inte minst det revolutionerande pumphjulet S-tube.


Tekniska artiklar

Vill du har mer information om våra avloppspumpar och tekniken bakom, läs mer här.