Vattenbehandling

Översikt

Översikt

Även med en bra vattenkälla bör vattenbehandling övervägas för att säkerställa en god vattenkvalitet. Vattenbehandling beskriver de processer som används för att göra vatten mer godtagbart för en önskad slutanvändning, och för att säkerställa att stränga kvalitetsstandarder till konsumenten upprätthålls. Grundfos kan leverera pumplösningar för avskiljning av fasta ämnen med mekanisk behandling såsom sedimentering och filtrering, samt doseringslösningar för kemiska behandlingar såsom desinficering och koagulering.

Upplösta ämnen som tas bort vid behandling av dricksvatten omfattar till exempel kalcium och magnesium från hårt vatten och koldioxid från surt vatten, järn från rött vatten, mangan från brunsvart vatten, nitrat från gödningsförorenat vatten, vätesulfidgas från vatten som luktar ruttna ägg och sediment och organiskt material från grumligt vatten, medan mineraler också kan var upplösta i höga koncentrationer. Annan önskad slutanvändning av vatten kan vara för industriella processer eller medicinsk användning.

Grundfos pumpsystem sträcker sig från dränkbara pumpar till centrifugalpumpar och väldiga pumpar med delat hus liksom vår mycket framgångsrika vertikala flerstegspump (CR). Vårt kompletta sortiment med doseringspumpar för stora och små volymer och baseras på olika tekniker, elektroniska och elektrokemiska tillbehör erbjuder fullständig styrning, och PLC-styrda, helt automatiska system för preparering av torra material och tillförlitlig dosering.

Vattenbehandlingslösningarnas uthållighet kräver att pumplösningen är hållbar och säkerställer kostnadseffektiv och problemfri drift. Grundfos har årtionden av erfarenhet när det gäller att utveckla styrenheter och övervakningssystem för pumplösningar och tillverkar sina egna pumpmotorer för alla vätsketyper och flödeskrav.

Grundfos frekvensomformare (CUE) för drivenheter med variabelt varvtal och motorskydd (MP204) för att övervaka motorförhållanden och säkerställa optimal anpassning till ändrade förhållanden. Detta säkerställer en perfekt anpassning mellan hydraulik, motorer, elektriska anordningar och alla andra mekaniska komponenter som ingår i en omfattande pumplösning, vilket säkerställer det bästa möjliga ur effektivitetssynpunkt.  

Grundfos lösningar är särskilt konstruerade för pumpinstallationer och alla komponenterna är helt integrerade från början. Analyser av livscykelkostnader har visat hur denna till synes komplexa och dyrbara process ger upphov till påtagliga fördelar för ägarna. Grundfos avtal om driftsättning säkerställer korrekt installation och serviceavtal täcker alla eventualiteter, från rutinunderhåll till reservdelar och pumpgranskningar.

Nedladdningar

Nedladdningar

 

Pumpar för vattenbehandling

Pumpar för vattenbehandling

Vattenbehandling med pumpen är ett centralt element.


Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL