Vattenintag

Översikt

Översikt

Hitta behandlingsbart vatten är det första steget för alla vattenförsörjningssystem. Oavsett om din källa är grundvatten, ytvatten från floder och sjöar, avsaltat havsvatten eller återvunnet, behandlat vatten erbjuder Grundfos totala pumplösningar i alla storlekar från dränkbara till centrifugalpumpar och väldiga axialflödespumpar med delat hus.

Hållbarheten när man hämtar vatten från en källa över tiden kräver att pumplösningen är kostnadseffektiv, erbjuder problemfri drift och är energioptimerad. Grundfos har årtionden av erfarenhet när det gäller att utveckla styrenheter och övervakningssystem för pumplösningar och tillverkar sina egna pumpmotorer för alla vätsketyper och flödeskrav.

Grundfos frekvensomformare (CUE) för drivenheter med variabelt varvtal och motorskydd (MP204) för att övervaka motorförhållanden och säkerställa optimal anpassning till ändrade förhållanden. Detta säkerställer en perfekt anpassning mellan hydraulik, motorer, elektriska anordningar och alla andra mekaniska komponenter som ingår i en omfattande pumplösning, vilket säkerställer det bästa möjliga ur effektivitetssynpunkt.  

Under åren har Grundfos varit banbrytande med många innovationer som har blivit eller håller på att bli industristandarder. Grundfos kommer att fortsätta längst fram för att främja och underlätta energieffektiv och uthållig teknik. Det är dessa innovationer som kommer få vattenförsörjningens infrastruktur att möta kommande utmaningar och förordningar.

De högeffektiva motorer som utvecklats av Grundfos i kombination med integrerad eller extern drivning med variabel frekvens uppfyller och i vissa fall överskrider kraven som uppställts enligt lagstiftning om motoreffektivitet runt om i världen. Med tanke på att energikostnaderna i genomsnitt uppgår till 85 % av ett normalt pumpsystems livscykelkostnader (LCC), kan övergång till högeffektiv motorteknik innebära att livscykelkostnaderna minskar med upp till 50 % samt en minskad påverkan på miljön.

Grundfos lösningar är särskilt konstruerade för försörjningsinstallationer och alla komponenterna är helt integrerade från början. Grundfos kan gå längre än de flesta för att transportera vatten till levande organismer på ett sätt som är ekonomiskt och miljömässigt uthålligt. Vår insikt kan användas för att hantera nyckelfrågorna om skydd av vattenresurser, uppfylla kundernas behov och säkerställa kostnadseffektiv infrastruktur. Grundfos avtal om driftsättning säkerställer korrekt installation och serviceavtal täcker alla eventualiteter, från rutinunderhåll till reservdelar och pumpgranskningar.

Relaterade applikationer
Nedladdningar

Nedladdningar

 

SP referensverktyg

SP referensverktyg

Installationshandbok för optimala SP-installationer.


Case Story, Loosdrecht

Case Story, Loosdrecht

Grundfos and Vitens come together to find new energy savings underground.


Fall
Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL