Spillvattenbehandling

Översikt

Översikt

Spillvattenbehandling är processen då föroreningar tas bort från vatten som släpps ut från bostäder, samt från industriella och kommersiella byggnader och ytavrinning. Behandling av spillvatten utnyttjar vanligen mekaniska, biologiska och kemiska processer för att ta bort dessa förorenande ämnen. Grundfos kan leverera en hel serie med komponenter till ett avloppsreningsverk med mekanisk, biologisk och kemisk rening.

Processen vid avloppsreningsverket varierar från enkla tankar, som helt är beroende av gravitation, till de raffinerade behandlingsprocesser med avancerad biologisk rening som vi känner till idag. Behandlingen syftar till att minska föroreningarna i spillvattnet såsom bakterier och virus, syreförbrukande komponenter, näringsämnen, läkemedel, kemiska ämnen och tungmetaller innan det släpps ut i mottagande vatten.

Grundfos har årtionden av erfarenhet när det gäller att utveckla styrenheter och övervakningssystem för pumplösningar och tillverkar sina egna pumpmotorer för alla vätsketyper och flödeskrav. Detta säkerställer en perfekt anpassning mellan hydraulik, motorer, elektriska anordningar och alla andra mekaniska komponenter som ingår i en omfattande pumplösning, vilket säkerställer det bästa möjliga ur effektivitetssynpunkt.  

Styr- och övervakningssystem ökar möjligheten att förbättra både effektivitet och driftsäkerhet. Grundfos levererar externa drivenheter med variabelt varvtal (Grundfos CUE) som är programmerade för Grundfos sortiment av produkter, vilket säkerställer optimal drift.

De högeffektiva motorer som utvecklats av Grundfos med eller utan integrerad eller extern drivning med variabel frekvens uppfyller och i vissa fall överskrider kraven som uppställts enligt lagstiftning om motoreffektivitet runt om i världen. Med tanke på att energikostnaderna i genomsnitt uppgår till 85 % av ett normalt pumpsystems livscykelkostnader (LCC), kan övergång till Grundfos pumpar med högeffektiv motorteknik innebära att livscykelkostnaderna minskar med upp till 50 % samt en minskad påverkan på miljön.

Grundfos erbjuder ett brett sortiment av utrustning som är designat specifikt för hantering och behandling av spillvatten. Hållbarheten för ett avloppsreningsverk kräver att lösningen är hållbar och kostnadseffektiv samt erbjuder problemfri drift. Grundfos blir kvar med dig och din lösning under hela tiden och erbjuder avtal om driftsättning för att säkerställa korrekt installation och serviceavtal täcker alla eventualiteter, från rutinunderhåll till reservdelar.

Konstruktion

Simulering för att optimera en tankdesign

Flödessimuleringar förser konstruktörer med dokumentation om att en konfiguration med mixer/omrörare kommer att uppfylla specifikationerna.

Flödessimuleringar med datorstödd hydrodynamik (Computational Fluid Dynamics (CFD)) ger konstruktörer möjlighet att jämföra verkliga resultat för konfigurationer med mixer och omrörare innan konstruktionen är slutförd. Grundfos har systematiskt tillhandahållit CFD-flödessimuleringar som dokumentation sedan 2004.

CFD-simuleringar gör det möjligt för konstruktörer att hitta optimal placering och antal mixrar för att:

  • Säkerställa att de fasta ämnena blir kvar i suspension
  • Bibehålla en optimal hastighet i den aerobiska zonen
  • Säkerställa att det inte blir döda zoner
  • Förhindra returflöde vid luftning

Är det värt allt arbete?
När det finns fler än en mixer i en tank, finns det risk för att de faktiskt motverkar varandra. Effektiviteten minskar och i vissa fall installerar operatörerna fler mixrar för att uppnå den önskade effekten. En bristfällig design kan vara mycket dyrbar att åtgärda.

CFD-simuleringar visualiserar den effekt som olika mixerkonfigurationer får på flödet i en given tank. Genom att jämföra olika konfigurationer och positioner, är det möjligt att hitta en balans mellan kapitalkostnad i termer av antalet installerade mixrar och driftkostnaden i termer av blandningseffekt/kWh.

De flesta processtankar baseras på en eller några få typiska former och därför går det relativt snabbt och ekonomiskt att tillämpa en CFD-simulering på ett specifikt projekt.

Kontakta Grundfos nästa gång du är inblandad i ett projekt för ett avloppsreningsverk. En CFD-simulering kan spara mycket tid och kostnader.


Nedladdningar

Nedladdningar

 

Optimerade VA-lösningar

Optimerade VA-lösningar

En översikt över Grundfos omfattande VA-program med pumpar och system för dagens utmaningar inom vattenförsörjning och spillvatten (engelsk version).


Dränkbara och torruppställda pumpar

Dränkbara och torruppställda pumpar

Pumpar för aggressiva miljöer


avloppshandbok

Pumpning av avloppsvatten

Kortfattad information och teori för optimering av infrastruktur.


Pumphandbok

Pumphandbok

En guide till dimensionering och optimering av tillförlitliga pumpsystem.


Pumpar för vattenbehandling

Pumpar för vattenbehandling

Vattenbehandling med pumpen är ett centralt element.


Motorbok

Motorbok

Information om elektriska motorer, driftlägen och syften.


Centrifugalpumpen

Centrifugalpumpen

Handbok om pumphydraulik, pumpdesign och grundläggande pumptermer.


Fall
Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL