Transport av spillvatten

Översikt

Översikt

Jämfört med ett vattenförsörjningssystem som distribuerar vatten och säkerställer tillräckligt tryck vid slutanvändaren, kräver transport av spillvatten ett brett sortiment av pumpar för att hålla spillvattnet i rörelse i en miljö med ständigt varierande tryck. Beroende på typografin och lokala förordningar, kan en blandning av gravitationsavlopp och trycksatta avloppssystem krävas.

Grundfos kan klara alla eventualiteter, från storskaliga, fullt anpassade pumpstationer till kompletta förtillverkade dränkbara pumpstationer, från stora axiella pumpar och pumpar för blandade flöden som klarar att flytta väldiga flöden av yt- eller dagvatten med låg uppfordringshöjd till avloppspumpar med skärsystem för trycksatta system med små mängder vatten och små avloppspumpstationer för att transportera bort avloppsvatten från byggnader. Dessutom levererar Grundfos kompletta system för styrning och övervakning.

Grundfos lösningar är särskilt konstruerade för pumpinstallationer och alla komponenterna är helt integrerade från början. Vattentransportens uthållighet över tiden kräver att pumplösningen är hållbar och säkerställer kostnadseffektiv och problemfri drift.

Erfarenhet av projektdesign innebär att Grundfos kan säkerställa energioptimeringslösningar som inte kompromissar om driftsäkerheten, klarar att hålla dina pumpar i drift under utbytes- och renoveringsprojekt och bygger in riskminimering och uthållighet i lösningar. Detta sker till exempel med datorstödda hydrodynamiska (Computational Fluid Dynamics (CFD)) simuleringar under designfasen, livscykelkostnadsanalyser för hela system och pumpgranskningar för energioptimering.

Grundfos har årtionden av erfarenhet när det gäller att utveckla styrenheter och övervakningssystem för pumplösningar och tillverkar sina egna pumpmotorer för alla vätsketyper och flödeskrav. Detta säkerställer en perfekt anpassning mellan hydraulik, motorer, elektriska anordningar och alla andra mekaniska komponenter som ingår i en omfattande pumplösning, vilket säkerställer det bästa möjliga ur effektivitetssynpunkt.  

De högeffektiva motorer som utvecklats av Grundfos i kombination med särskilda drivenheter med variabelt varvtal uppfyller och i vissa fall överskrider kraven som uppställts enligt lagstiftning om motoreffektivitet runt om i världen. Med tanke på att energikostnaderna i genomsnitt uppgår till 85 % av ett normalt pumpsystems livscykelkostnader (LCC), kan övergång till högeffektiv motorteknik innebära att livscykelkostnaderna minskar med upp till 50 % samt en minskad påverkan på miljön.

Styr- och övervakningssystem ökar möjligheten att förbättra både effektivitet och driftsäkerhet. Grundfos levererar drivenheter med externt variabla varvtal (Grundfos CUE), särskilda styrenheter och internetbaserad övervakning (Grundfos Remote Management) som är helt integrerade i pumpsystemet. Särskilda styrenheter möjliggör enkel styrning av typiska och särskilda pumpfunktioner såsom energioptimering och erbjuder ett enkelt sätt att använda SCADA-gränssnittet. Grundfos övervaknings- och styrsystem omfattar kommunikationsgränssnitt med plug-and-play som kommunicerar med 95 % av de kommunikationsstandarder som finns på marknaden.

Relaterade applikationer
Nedladdningar

Nedladdningar

 

Optimerade VA-lösningar

Optimerade VA-lösningar

En översikt över Grundfos omfattande VA-program med pumpar och system för dagens utmaningar inom vattenförsörjning och spillvatten (engelsk version).


Pumpning av avloppsvatten

VA-Pumphandbok

Kortfattad information och teori för optimering av infrastruktur (engelsk version).


Dagvattentankar

Utformning av dagvattentankar

Grundfos handbok "Utformning av dagvattentankar – Rekommendationer och konstruktion" omfattar alla aspekter av utformning av dagvattentankar från dimensionering till installation (engelsk version).


Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL