Industrispillvatten

Översikt

Översikt

Spillvattenbehandling på Grundfos sätt
- Kosta på dig oöverträffade spillvattenlösningar

Oavsett om du letar efter en effektiv behandling av organiskt eller kemiskt spillvatten – eller en blandning av båda – kan du lita på att Grundfos har ett professionellt synsätt på din specifika utmaning. Såsom en komplett leverantör kan vi förse dig med högkvalitativa produkter för varje steg i behandlingsprocessen och säkerställa att ditt spillvatten säkert kan ledas ut i omgivningen eller till det kommunala reningsverket.  

Vårt sortiment av avloppspumpar hanterar professionellt alla slags spillvattenkvaliteter, inklusive grus, fett och partiklar av alla storlekar. Genom att justera motorstorlek och typ av pumphjul kan lösningen enkelt anpassas för att uppfylla dina krav. Precis som alla pumpar kan dessa förses med styr- och mätsystem, som på ett pålitligt sätt spårar vattnets kvalitet under hela behandlingsprocessen.

När det gäller desinficering och dosering av kemikalier är Grundfos verkligen i sitt esse. Våra oöverträffade desinficeringssystem och digitala doseringslösning säkerställer mycket kostnadseffektiv drift eftersom inga pengar slösas bort på att överdosera dyrbara kemikalier. Naturligtvis finns även grundligt utprovade och testade mekaniska doseringspumpar tillgängliga. Mät- och kontrollösningar kan anpassas för att uppfylla enskilda krav under hela spillvattenbehandlingsprocessen. Flockulering, neutralisering och steg med aktivt kol är också områden som vi är experter på.  

Såsom ett verkligt globalt företag finns Grundfos i 45 länder runt om i världen, vilket medger att du och din kund har enkel åtkomst till kunskap och support på det lokala språket.

Relaterade applikationer
Nedladdningar
Grundfos har ett komplett sortiment av produkter som omfattar hela vattencykeln: försörjning, behandling, distribution och insamling av spillvatten.

Vattenindustri - rena din verksamhet

Grundfos har ett komplett sortiment av produkter som omfattar hela vattencykeln: försörjning, behandling, distribution och spillvatten.


Handbok - Mekaniska axeltätningar för pumpar

Mekaniska axeltätningar för pumpar

Handbok - Mekaniska axeltätningar för pumpar


Handbok - Pumphydraulik, pumpdesign och grundläggande pumptermer.

Centrifugalpumpen

Handbok - Pumphydraulik, pumpdesign och grundläggande pumptermer.


Handbok om pumphydraulik, pumpdesign och grundläggande pumptermer.

Pumphandbok

Handbok om pumphydraulik, pumpdesign och grundläggande pumptermer.


Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL