Vattenreservoarer

Översikt

Översikt

En råvattenreservoar förvarar inte bara vattnet tills det behövs. Den utgör första delen av vattenbehandlingsprocessen. Uppehållstiden – den tid som vattnet är i reservoaren – är en konstruktionsegenskap som medger att partiklar och slam kan avsätta sig, samt en tid för naturlig biologisk behandling med alger, bakterier och zooplankton som naturligt förekommer i vattnet.

Grundfos kan leverera alla komponenter för att hantera en vattenreservoar, där vattnet ska hållas i rörelse och syresättas med mixrar och omrörare, med noggrann kontroll och justering av vattenkvaliteten med ett doseringssystem.

Ändrade belastningsförhållanden kräver ett pumpsystem som kan hantera stora flöden med låg uppfordringshöjd. Grundfos AFG omrörare erbjuder en optimal, energieffektiv lösning för omrörning i stora tankar och skapar ett bulkflöde med nästan jämn flödeshastighet och begränsad risk för döda zoner. När tankens utformning inte medger användning av omrörare, erbjuder Grundfos mixrar AMD och AMG en robust konstruktion med korrosionssäkra material, enkel service och enkelt underhåll samt problemfri drift i svåra miljöer.

Traditionellt är klorföreningar den mest använda metoden för kemisk desinficering. Grundfos kan ge råd om och leverera desinficeringslösningar med klorföreningar såsom klorgas (Cl2), natriumhypoklorit (NaOCl) och klordioxid (ClO2).

Grundfos kan leverera kompletta system med doseringspumpar för stora och små volymer och baserade på olika flockuleringstekniker, desinficeringstekniker och pH-justering. Dessutom erbjuder Grundfos serie med elektroniska och elektrokemiska tillbehör fullständig styrning av av dina doserings- och desinficeringsprocesser och kan integreras fullständigt i ditt system.

Grundfos kan tillhandahålla specialistkunskap för att hjälpa till att uppfylla dina prestandamål, från den initiala identifikationen av behoven, till valet, installationen, driften och underhållet av pumplösningen. Grundfos avtal om driftsättning säkerställer korrekt installation och serviceavtal täcker alla eventualiteter, från rutinunderhåll till reservdelar och pumpgranskningar.

Relaterade produkter
Nedladdningar

Nedladdningar

 

Pumpar för vattenbehandling

Pumpar för vattenbehandling

Vattenbehandling med pumpen är ett centralt element.


vattenförsörjningsprofil

Skaffa lite perspektiv...

Och se helheten. Grundfos profilbroschyr om vattenförsörjning.


Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL