Spillvattenhantering

Översikt

Översikt

För gruvapplikationer är spillvattenhantering processen då föroreningar tas bort från vatten som släpps ut från gruvdriften och mineralbearbetningen liksom från anläggningar och ytavrinning. Behandling av spillvatten utnyttjar vanligen mekaniska, biologiska och kemiska processer för att ta bort dessa förorenande ämnen.

Grundfos kan leverera en hel serie med komponenter för transport, hantering och rengöring av lagrat spillvatten eller slam och för mekaniska, biologiska och kemiska processer. Dessutom finns kompletta lösningar för övervakning, styrning och fjärrhantering om de behövs.

Processen att behandla spillvatten varierar från enkla tankar, som endast förlitar sig på sedimentering, till de förfinade behandlingsprocesser med biologisk behandling som vi känner till idag. Att behandla vatten så att det kommer tillbaka in i urlakningsprocessen är till exempel också en mycket viktig åtgärd, vilken betydligt minskar behovet av råvattenförsörjning.

Grundfos serie kraftfulla spillvattenpumpar är konstruerade för att hantera spillvatten, gråvatten och avloppsvatten från gruvdrift och mineralbearbetning samt från gruvstaden. Med effektiva enkanals eller SuperVertex-pumphjul kan Grundfos serier med SE-pumpar i korrosionsbeständiga material säkerställa fri passage av stora fasta partiklar, vilket betydligt minskar rinske för igensättning.

Grundfos mixrar och omrörare erbjuder en optimal, energieffektiv lösning för blandning i tankar av alla storlekar, vilket skapar ett bulkflöde med en nästa enhetlig flödeshastighet och begränsad risk för döda zoner. Dessa produkter erbjuder en robust konstruktion med korrosionsbeständiga material, enkel service och enkelt underhåll samt problemfri drift i svåra miljöer.

Vår kompletta serie med system med doseringspumpar för stora och små volymer och baserade på olika tekniker och Grundfos kan också leverera elektroniska och elektrokemiska tillbehör för komplett styrning liksom PLC-styrda, helt automatiska system för beredning av torra material och tillförlitlig dosering.

Korrekt materialval är den viktigaste metoden för att förhindra korrosion, vilket förlänger pumpsystemens livslängd. Grundfos kan tillhandahålla specialistkunskap för att hjälpa till att uppfylla dina prestandamål, från den initiala identifikationen av behoven, till valet, installationen, driften och underhållet av pumplösningen. Dessutom skräddarsyr Grundfos driftsättningsavtal och serviceavtal efter dina behov och satser med reservdelar och rekommenderade reservdelar på plats kan också ordnas.

Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL