Spillvatten - Kommersiella byggnader

Översikt

Översikt

Spillvattenexperter
Spillvattenområdet är komplext och vår välkända spillvattenteknik är byggd på årtionden av erfarenhet, innovation, vetenskapliga försök och provning. Ring Grundfos för att få tillgång till vår expertkunskap inom något av spillvattenområdena: dräneringsvatten, ytvatten, gråvatten och svartvatten.

Specialiserade produkter
Grundfos spillvattenprodukter är specialiserade teknikprodukter, var och en konstruerad för att uppfylla en unik uppsättning behov. De delar den intelligenta designen, material av hög kvalitet och höga effektiviteten som är gemensamma för alla Grundfos lösningar.

• Spillvattenpumpar
• Avloppspumpstationer
• Förtillverkade pumpstationer med brunnspumpar och styrenheter.

Särskilda styrenheter och AUTOADAPT3
En spillvattenlösning är som bäst när den övervakas och styrs av ett av Grundfos särskilda reglersystem som också medger att hanteringen av avloppsvattnet integreras i systemet för fastighetsövervakning. Och de särskilda styrenheternas fjärråtkomstfunktion säkerställer att du aldrig blir överaskad med garden nere. Vår AUTOADAPT3-funktion innebär att dina dränkbara spillvattenpumpar blir en självstyrande enhet med tryckgivare som styr pumparnas start - och stoppfunktioner. AUTOADAPT3 säkerställer också enkel installation, intelligent övervakning och mycket mer.

Relaterade produkter
Fall
Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL