Ytvatten

Översikt

Översikt

Genom att dra ytvatten från en grund brunn vid en sjö- eller flodstrand tillhandahålls vatten som filtrerats naturligt och enkelt kan behandlas. När betydande vattenflöden krävs, erbjuder ytvatten ett utmärkt komplement till gamla vattenkällor som källvatten och grundvatten.

Grundfos kan skräddarsy pumplösningar som tar hänsyn till de varierande behoven av ytvattenresurser. Flod- och sjönivåernas årstidvariationer innebär att dränkbara flerstegs SP-pumpar är idealiska för dessa applikationer med periodiskt okontrollerbart höga vattennivåer.

Eftersom sjöar och floder kan ha exponerats för föroreningar och bekämpningsmedel krävs en noggrann balans mellan långsam filtrering via en brunn vid en sjö-eller flodstrand och optimal kemisk desinficering. De extra fördelarna med fjärrstyrning kan innebära besparingar med upp till 20 % på strömförbrukning, kemikalier och testning vid slutlig behandling.

Det helt automatiserade desinficeringssystem som utvecklats av Grundfos erbjuder en enkel lösning för klorbaserade desinficeringsmetoder. Grundfos kan ge råd om och leverera desinficeringslösningar med klorföreningar såsom klorgas (Cl2), natriumhypoklorit (NaOCl) och klordioxid (ClO2).

Genom att integrera drivenheter med variabla varvtal och motorskyddskomponenter kan Grundfos erbjuda kompletta system som är förkonstruerade för att arbeta tillsammans. Grundfos CUE frekvensomformare utgör en av de mest omfattande och mångsidiga serier med drivenheter med externt variabla varvtal för pumpapplikationer som just nu finns på marknaden. Tillsammans med det lättanvända motorskyddet MP 204, säkerställer vi övervakning och styrning dygnet runt av alla viktiga parametrar, såsom torrkörning eller överlast, för att säkerställa driftstabiliteten.

Grundfos kan tillhandahålla specialistkunskap för att hjälpa till att uppfylla dina prestandamål, från den initiala identifikationen av behoven, till valet, installationen, driften, fjärrövervakningen och underhållet av vattenbehandlingslösningen. Grundfos avtal om driftsättning säkerställer korrekt installation och serviceavtal täcker alla eventualiteter.

Relaterade produkter
Nedladdningar

Nedladdningar

 

SP referensverktyg

SP referensverktyg

Installationshandbok för optimala SP-installationer.


profilbroschyr om vattenförsörjning

Skaffa lite perspektiv...

Och se helheten. Grundfos profilbroschyr om vattenförsörjning.


Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL