Ytvatten för jordbruket

Översikt

Översikt

När vatten hämtas från en kanal eller en förvaringsdamm, ändrar de höjningar och sänkningar av vattenytan som kan uppstå specifikationerna för ett pumpsystem väsentligt, eftersom dessa ändringar ändrar uppfordringshöjden. En pump med fast varvtal som är dimensionerad att lyfta från den lägsta vattennivån bränner energipengar när nivån är hög. En pump med variabelt varvtal kan å andra sidan justera varvtalet för att kompensera för ändringar i vattennivån vilket främjar gårdens totala produktivitet.

Med hjälp av Grundfos kan jordbrukarna få ett system som balanserar intaget med ändrade vattennivåer och behov för att skydda mot torrkörning, kavitation och motorfel.

Relaterade produkter
Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL