Sedimentering

Översikt

Översikt

Sedimentering är en fysisk vattenbehandlingsprocess som används för att avsätta uppslammade fasta ämnen med hjälp av gravitation. Ett av kraven för korrekt sedimentering är att bibehålla en varsam vätskehantering med ett pumpsystem som är utformat för att undvika kontakt mellan sedimentet och vitala pumpkomponenter, vilket minskar förslitningen.

Grundfos kan leverera pumpsystem som uppfyller dessa krav och dessutom har en serie desinficeringslösningar som leder till en ökad sedimenteringshastighet för uppslammat material och hjälper till att öka vattenkvaliteten.

Bibehållande av varsamt och kontrollerat flöde i sedimenteringstankar och att flytta vatten till och från tankar ställer många krav på en pumplösning. Grundfos pumpsystem sträcker sig från väldiga pumpar med delat hus och pumpar för blandade flöden, där fokus ligger mer på att flytta vatten än att öka trycket, till vår mycket framgångsrika vertikala flerstegspump (CR) – och omfattar alla prestandakrav där emellan.

Grundfos kan leverera kompletta system med doseringspumpar för stora och små volymer och baserade på olika flockuleringstekniker, desinficeringstekniker och pH-justering. Dessutom erbjuder Grundfos serie med elektroniska och elektrokemiska tillbehör fullständig styrning av av dina doserings- och desinficeringsprocesser och kan integreras fullständigt i ditt system.

Förbättringar av vattenkvaliteten med ett effektivt, ekonomiskt system för torrmaterialpreparering används allt mer för vattenbehandling. Grundfos kan leverera PLC-styrda, helt automatiska system för att hantera preparering och tillförlitlig dosering av organiska koaguleringsmedel eller polyelektrolyter.

Grundfos kan tillhandahålla specialistkunskap för att hjälpa till att uppfylla dina prestandamål, från den initiala identifikationen av behoven, till valet, installationen, driften och underhållet av pumplösningen. Grundfos avtal om driftsättning säkerställer korrekt installation och serviceavtal täcker alla eventualiteter, från rutinunderhåll till reservdelar och pumpgranskningar.

Relaterade produkter
Nedladdningar

Nedladdningar

 

Pumpar för vattenbehandling

Pumpar för vattenbehandling

Vattenbehandling med pumpen är ett centralt element.


vattenförsörjningsprofil

Skaffa lite perspektiv...

Och se helheten. Grundfos profilbroschyr om vattenförsörjning.


Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL