Havsvatten

Översikt

Översikt

Avsaltning av havsvatten har snabbt blivit en extra och nödvändig källa till dricksvatten i många delar av världen och Grundfos är en marknadsledande leverantör av totala pumplösningar för avsaltning.

Grundfos kan utrusta anläggningar för omvänd osmos med enstegs- eller tvåstegssystem med användning av pumpar som tillverkats av rostfritt stål med hög korrosionsklass och energiåtervinningssystem med pumpturbiner vid utloppet. En sådan konstruktion kan resultera i kostnadsbesparingar på underhåll, reparationer, energiförsörjning och kemikalier i avsaltningsanläggningen.

Havsvatten behandlas bäst vid källan för att säkerställa enklaste utsläpp och minimera korrosionsriskens omfattning. Beroende på flödeskraven och salthalten kan ett havsvattenintag vara flera hundra meter ut i havet, medan havsvattenintag på stranden kan vara korrosionssäkra strandbrunnar eller filtrering genom strandbank.

Grundfos kan leverera både torra och dränkbara installationer. Särskilt Grundfos SPRE-pumpar har specifikt konstruerats för att motstå korrosion, speciellt då vattnet har en hög halt av kolväten och många kemikalier.

Det helt automatiserade desinficeringssystem som utvecklats av Grundfos erbjuder en enkel lösning för klorbaserade desinficeringsmetoder. Grundfos kan ge råd om och leverera desinficeringslösningar med klorföreningar såsom klorgas (Cl2), natriumhypoklorit (NaOCl) och klordioxid (ClO2). De automatiska processerna kräver mycket lite underhåll, ger mycket hög verkningsgrad och minskar driftskostnaderna.

Genom att integrera drivenheter med variabla varvtal och motorskyddskomponenter kan Grundfos erbjuda kompletta system som är förkonstruerade för att arbeta tillsammans. Grundfos CUE frekvensomformare utgör en av de mest omfattande och mångsidiga serier med drivenheter med externt variabla varvtal för pumpapplikationer som just nu finns på marknaden. Tillsammans med det lättanvända motorskyddet MP 204, säkerställer övervakning och styrning dygnet runt av alla viktiga parametrar, såsom torrkörning eller överlast, för att säkerställa driftstabiliteten.

Grundfos kan tillhandahålla specialistkunskap för att hjälpa till att uppfylla dina prestandamål, från den initiala identifikationen av behoven, till valet, installationen, driften och underhållet av pumplösningen. Grundfos avtal om driftsättning säkerställer korrekt installation och serviceavtal täcker alla eventualiteter, från rutinunderhåll till reservdelar och pumpgranskningar.

Nedladdningar

Nedladdningar

 

SP referensverktyg

SP referensverktyg

Installationshandbok för optimala SP-installationer.


Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL