Återvunnet vatten

Översikt

Översikt

Återvunnet vatten är tidigare spillvatten som har behandlats för att ta bort fasta ämnen och vissa föroreningar och sedan återförts till grundvattnet istället för att släppas ut till ytvatten. Denna omladdning utförs ofta genom att använda spillvattnet för bevattning.

Återvunnet vatten kräver behandling för att ta bort föroreningar och har normalt utförts med mekaniska, kemiska och biologiska processer. Grundfos kan leverera komponenter och utrustning för alla aspekter av spillvattenbehandling och, beroende ägarens utsläppsrätter, slutlig desinficering.

Det helt automatiserade desinficeringssystem som utvecklats av Grundfos erbjuder en enkel lösning för klorbaserade desinficeringsmetoder. Grundfos kan ge råd om och leverera desinficeringslösningar med klorföreningar såsom klorgas (Cl2), natriumhypoklorit (NaOCl) och klordioxid (ClO2).

Grundfos kan leverera kompletta system med doseringspumpar för stora och små volymer och baserade på olika flockuleringstekniker, desinficeringstekniker och pH-justering. Dessutom erbjuder Grundfos serie med elektroniska tillbehör fullständig styrning av av dina doserings- och desinficeringsprocesser och kan integreras fullständigt i ditt system.

Genom att integrera drivenheter med variabla varvtal och motorskyddskomponenter kan Grundfos erbjuda kompletta system som är förkonstruerade för att arbeta tillsammans. Grundfos CUE frekvensomformare utgör en av de mest omfattande och mångsidiga serier med drivenheter med externt variabla varvtal för pumpapplikationer som just nu finns på marknaden. Tillsammans med det lättanvända motorskyddet MP 204, säkerställer vi övervakning och styrning dygnet runt av alla viktiga parametrar, såsom torrkörning eller överlast, för att säkerställa driftstabiliteten.

Grundfos kan tillhandahålla specialistkunskap för att hjälpa till att uppfylla dina prestandamål, från den initiala identifikationen av behoven, till valet, installationen, driften och underhållet av pumplösningen. Grundfos avtal om driftsättning säkerställer korrekt installation och serviceavtal täcker alla eventualiteter, från rutinunderhåll till reservdelar och pumpgranskningar.

Nedladdningar

Nedladdningar

 

Pumpar för vattenbehandling

Pumpar för vattenbehandling

Vattenbehandling med pumpen är ett centralt element.


profilbroschyr om vattenförsörjning

Skaffa lite perspektiv...

Och se helheten. Grundfos profilbroschyr om vattenförsörjning.


Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL