Pumpning inifrån byggnader

Översikt

Översikt

Borttagning av större volymer spillvatten och avloppsvatten från flerfamiljshus, hotell, restauranger och andra byggnadskomplex ställer stora krav på ett pumpsystem. Med insamling under marknivån i ett slutet system, måste lösningen erbjuda lite underhåll, säkerhet och hög effektivitet för överföring av spillvatten och rått avloppsvatten till avloppsledningen. Grundfos erbjuder avloppspumpstationer som är konstruerade för att minska drift- och installationskostnader och optimera driftens verkningsgrad.

Grundfos avloppspumpstationer utgör en del av en komplett sortiment av produkter för borttransport av spillvatten och hantering av avloppsvatten. Grundfos Multilift-produkter erbjuder kompakt konstruktion, hållbarhet, mångsidighet och förmåga att hantera stora volymer i en en- eller tvåpumpslösning med varierande tankkapacitet.

Ditt Multilift-system kan kontrollera möjliga fluktuationer i prestandabehoven med Grundfos serie med nivåregulatorer som erbjuder mycket tillförlitlig övervakning och styrning av upp till sex pumpar och kan arbeta tillsammans med motorskydd och frekvensomformare. En omfattande serie med tillbehör till givare – såsom nivå-, flödes- och temperaturgivare – säkerställer att du har de uppgifter som krävs för din pumps styrsystem.

Grundfos kan leverera styr- och övervakningssystem som ökar möjligheten att förbättra både effektivitet och driftsäkerhet. Multilift-styrningen (LC109) kan integreras i ett BMS-system och säkerställa viktiga larm. Kommunikationsgränssnitten med plug-and-play som fungerar med 95 % av de kommunikationsstandarder som finns på marknaden möjliggör internetbaserad övervakning (Grundfos Remote Management), med ett lättanvänt SCADA-gränssnitt.

Grundfos kan tillhandahålla specialistkunskap för att hjälpa till att uppfylla dina prestandamål, från den initiala identifikationen av behoven, till valet, installationen, driften och underhållet av pumplösningen. Grundfos avtal om driftsättning säkerställer korrekt installation och serviceavtal täcker alla eventualiteter, från rutinunderhåll till reservdelar för optimal drift.

Relaterade produkter
Nedladdningar

Nedladdningar

 

Optimerade VA-lösningar

Optimerade VA-lösningar

En översikt över Grundfos omfattande VA-program med pumpar och system för dagens utmaningar inom vattenförsörjning och spillvatten (engelsk version).


avloppshandbok

Pumpning av avloppsvatten

Kortfattad information och teori för optimering av infrastruktur.


Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL