Bearbetning/höglakning

Översikt

Översikt

Höglakning är en industriell gruvprocess som används för att extrahera dyrbara metaller såsom koppar, zink, kobolt och nickelföreningar från malm som har brutits, krossats på traditionellt sätt och sedan transporterats för bevattning på en ogenomtränglig lakningsbädd. Grundfos erbjuder överföringspumpar, dosering och doseringspumpar för kemikalier och höglakning, dränkbara pumpar och centrifugalpumpar som omfattar hela gruvprocessen.

Lakvattenlösningar är olika beroende på den deponerade malmen och höglakningsprocessen ställer höga krav på pumpkonstruktionen. Grundfos pumpserier finns i olika slag av högkvalitativt rostfritt stål och titan och med magnetisk drivenhet eller olika typer av axeltätningslösningar. Dessutom erbjuder Grundfos totala pumplösningar i alla storlekar, från dränkbara pumpar till centrifugalpumpar för aggressivt vatten med kemikalier, såsom svavelsyra och natriumhydroxid och vatten med mycket låga pH-nivåer och svavelsyra vid låga koncentrationer eller höga koncentrationer över 90 %. Lösningar för ren natriumhydroxid finns också tillgängliga.

Vår kompletta serie med system med doseringspumpar för stora och små volymer och baserade på olika tekniker och Grundfos kan också leverera elektroniska och elektrokemiska tillbehör för komplett styrning liksom PLC-styrda, helt automatiska system för beredning av torra material och tillförlitlig dosering.

Grundfos pumplösningar låter dig maximera användningen av återvunnet processvatten, vilket minskar förbrukningen av råvatten och minimerar utsläppet av behandlat vatten. Vidare kräver höglakningsprocesser stora mängder vatten och upp till 90 % återcirkuleras efter behandling. Detta minimerar driftens påverkan på den lokala miljön, vilket är ett av de viktigaste målen för dagens moderna gruvindustri.

Korrekt materialval är den viktigaste metoden för att förhindra korrosion, vilket förlänger pumpsystemens livslängd. Grundfos kan tillhandahålla specialistkunskap för att hjälpa till att uppfylla dina prestandamål, från den initiala identifikationen av behoven, till valet, installationen, driften och underhållet av pumplösningen. Dessutom skräddarsyr Grundfos driftsättningsavtal och serviceavtal efter dina behov och satser med reservdelar och rekommenderade reservdelar på plats kan också ordnas.

Relaterade produkter
Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL