Processade livsmedel

Översikt

Översikt

Processade livsmedel

Oavsett om det är vatten eller mycket viskösa medier som ska hanteras under omrörningsprocessen uppfyller Grundfos lätt kraven. Enstegs centrifugalpumpar matar vatten till omrörningstanken medan hygienlobpumpen varsamt hanterar de mer viskösa medierna som förekommer vid produktion av processade livsmedel för att bevara de karakterisktiska konsistenserna. Om dosering krävs, klarar lobpumpen att utföra detta i hygienprocesser. I icke-hygienprocesser finns separata doseringspumpar för precis dosering av t.ex. saltlösning och livsmedelsingredienser.

När blandningen är klar för kokning, blir temperaturstyrningen allt mer viktig. Grundfos in-line centrifugalpumpar är idealiska för att styra kylnings- och uppvärmningsprocesserna och ser till att massan effektivt värms upp till sin specifika nivå och därefter kyls ned, innan den tranporteras vidare till tappstationen. Om pastörisering utgör en del av processen, finns hygienpumpar i rostfritt stål som uppfyller höga hygieniska krav.

Alla Grundfos hygienpumpar är CIP-kompatibla, vilket medger att tankar, rörledningar och processlinjer kan rengöras effektivt utan att utrustning behöver demonteras. På detta sätt prepareras produktionslinjerna snabbt för nästa sats, vilket minskar stilleståndstiden betydligt.

Om optimering av paketeringsprocessen är viktig, erbjuder Grundfos avancerade E-lösningar som automatiskt justerar pumparnas varvtal i produktionslinjen för att öka paketeringsprocessens hastighet.

 

Relaterade produkter
Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL