Processvatten – Kylning

Översikt

Översikt

Processvatten – Kylning

Kylning är en viktig del av många olika processer och en applikation som Grundfos verkligen behärskar. Förutom att tillhandahålla högkvalitativa flerstegspumpar och tryckstegringspumpar för att cirkulera processvattnet i systemet, omfattar vår serie även avancerade desinficeringssystem och digitala doseringspumpar som effektivt eliminerar kontaminering genom att korrekt dosera alla slags kemikalier. Kemikalier krävs i såväl vid antioxideringsapplikationer liksom påväxthindrande applikationer och i korrosionshämmare.

Doseringspumparna är lika idealiska för oreglerad vattenbehandling där förekomsten av luftburna bakterier är skadlig för människor och vid reglerad vattenbehandling där det är viktigt att undvika påväxt för att skydda systemet och säkerställa hög effektivitet. Genom att erbjuda tillförlitlig pumpkapacitet under hela kylprocessen kan Grundfos betydligt minska all stilleståndstid som orsakas av överhettade komponenter.

Grundfos kylpumpar finns med luftkylda överdelar för att optimera driftsäkerheten även i de mest krävande kylapplikationerna. Alla pumplösningar kan levereras med mät- och kontrollsystem, som anpassas för att uppfylla de enskilda kraven på applikationerna. Om en minskning av den mängd kemikalier som används under processen är önskvärd kan Grundfos erbjuda lösningar för återanvändning av kemikalierna.


 

Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL