Trycksatta pumpsystem

Översikt

Översikt

I områden med en hög vattennivå, där typografin är platt eller då pumpning krävs, kan Grundfos passa in pumpstationer med pumpar, nivågivare och särskilda styrenheter som låter dig minska rördiametrarna och öka flödeshastigheten i slutna, trycksatta rörsystem, som alla hanteras med precision och effektivitet.

SEG AutoAdapt pumpar med skärsystem är ett exempel på en innovativ Grundfos-lösning för trycksatta pumpsystem. Förutom att effektiv skära allt material i spillvattnet, underlättar SEG AutoAdapt pumpgropens skötsel och minskar kostnaderna, eliminerar 75 % av alla serviceanrop och minskar installations- och driftsättningskostnaderna med 50 %.

Grundfos kan leverera Grundfos PUST, vilken är ett komplett trycksatt pumpsystem konstruerat för enkel transport och är självrenande med jämna ytor. Det utmärkande för dessa förtillverkade pumpstationer är det lilla underhåll och den enkla service som de kräver. Grundfos avloppskvarnar som används i PUST är idealiska för trycksatta avloppssystem där det finns ett behov av effektiv skärning när så krävs, och de Grundfos avloppskvarnar som används är konstruerade för hållbar användning vid dränkt drift och koncentrerade avloppsflöden.

Särskilda styrenheter för pumpstationer har en inbyggd funktion mot igensättning. Funktionen ”spola och vänd” förhindrar igensättning orsakad av den ökande mängden fibrösa komponenter i dagens avloppsvatten. Funktionen mot igensättning agerar vid alla onormala händelser för att hindra pumpar från att blockera, vilket undviker kostsamma stillestånd.

Styr- och övervakningssystem ökar möjligheten att förbättra både effektivitet och driftsäkerhet. Grundfos levererar pumpstartapparater och externa enheter för variabla varvtal (Grundfos CUE), särskilda styrenheter för enkel styrning av pumpens funktionalitet och internetbaserad övervakning (Grundfos Remote Management) med ett lättanvänt SCADA-gränssnitt.

Grundfos kan tillhandahålla specialistkunskap för att hjälpa till att uppfylla dina prestandamål, från den initiala identifikationen av behoven, till valet, installationen, driften och underhållet av pumplösningen. Grundfos avtal om driftsättning säkerställer korrekt installation och serviceavtal täcker alla eventualiteter, från rutinunderhåll till reservdelar och pumpgranskningar, för optimal drift.

Nedladdningar

Nedladdningar

 

Optimerade VA-lösningar

Optimerade VA-lösningar

En översikt över Grundfos omfattande VA-program med pumpar och system för dagens utmaningar inom vattenförsörjning och spillvatten (engelsk version).


pumpning av avloppsvatten

Pumpning av avloppsvatten

Kortfattad information och teori för optimering av infrastruktur.


Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL