Mjölkpulver

Översikt

Översikt

Mjölkpulver

När det gäller produktion av mjölkpulver erbjuder Grundfos serie med hygienpumpar utmärkta lösningar för alla processteg. Från mjölkmottagning till paketering utförs hanteringen med stor precision och varsamhet och säkerställer att din slutliga produkt har hög kvalitet.

Mjölkmottagning: I en majoritet av mejerierna transporteras mjölken från mjölktankbilen in i tankarna med en enstegs centrifugalpump. Om högre tryck krävs finns en flerstegspump. För att helt tömma mjölktankbilen kan en enstegs självsugande pump, som skapar sitt eget vakuum, levereras.

Mjölkbehandling: Under behandlingsprocessen transporterar enstegs centrifugalpumpar mjölken från en tank till nästa, medan en pump med axiellt inlopp medger snabb uppvärmning av mjölken för att döda alla bakterier – och en lika snabb kylningsprocess. Snabb pastörisering är mycket viktig för att skydda mjölkens smak.

Process: Vid produktion av mjölkpulver handlar allt om att förlänga hållbarhetstiden. Mjölken pastöriseras med enstegs centrifugalpumpar och transporteras sedan till slutna tankar där indunstningen sker. Grundfos flerstegs centrifugalpumpar har konstruerats för att skapa högt tryck, vilket säkerställer att mjölken indunstas till torrhet. Under hela indunstningsprocessen hanteras den allt mer viskösa vätskan av lobpumpar.

Viktigt

  • Alla Grundfos hygienpumpar bär EHEDG-certifikatet. Vissa modeller är även 3A-certifierade.
  • Välj SiC/SiC mekaniska axeltätningar om oxiderande desinficeringsmedel potentiellt kan orsaka korrosion.
Relaterade produkter
Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL