Pivoter

Översikt

Översikt

Mekaniserade sprinklersystem, såsom pivotbevattning, är effektiva för att täcka stora ytor. Genom att använda en pump med variabelt varvtal och en tryckgivare på pivoten kan pumpens prestanda automatiskt justeras för att anpassas till kraven för pivoten. Detta säkerställer en mer enhetlig bevattning och håller nere energikostnaderna. En pumpstyrenhet erbjuder en extra fördel genom att skydda pumpen mot torrkörning och störningar i strömtillförseln, vilket förlänger pumpens livslängd.

Baserat på de förväntade intervallet för vattenbehovet, levererar Grundfos ett pumpsystem som ger ett jämnt flöde och tryck till varje munstycke längs pivoten. Standardfunktionalitet i vår drivenhet för variabla varvtal kompenserar för de varierande graderna av uppfordringshöjdförluster i ledningen som orsakas av variabla flöden. Detta skyddar mot risken för att rör brister, minimerar läckageförlusterna och håller ned energikostnaderna. Och om slutmunstycken utgör en del av helheten, kommer vår design att säkerställa rätt tryck och jämn bevattning längs hela pivoten.

Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL