Perifer avvattning

Översikt

Översikt

Perifer avvattning och bibehållande av en konstant vattennivå innebär normalt ett antal brunnar som är installerade runt dagbrott. Grundfos kan erbjuda en flexibel och effektiv lösning för att ta bort rent eller smutsigt vatten med partiklar och justera vattennivån med borrhål från 30 till 600 meter. Korrosionsbeständiga versioner i material med högre kvalitet finns även för svåra förhållanden med lågt pH och klorider.

Grundfos kan till exempel leverera SP-pumpar med en tom kammare som är lämplig för dina behov idag och som erbjuder en snabb och effektiv lösning när större djup och effekt krävs. En flexibel stigslang säkerställer att sådana tillägg hanteras enkelt och problemfritt.

Med möjliga stora fluktuationer i behov och prestanda och med flera pumpar installerade, kan införande av drivenheter med variabelt varvtal utjämna den hydrauliska belastningen på brunnarna genom att automatiskt justera pumpens varvtal efter behovet. Detta säkerställer optimal avvattning runt gruvans periferi.

Grundfos motorskydd är utvecklat för pumpar och inte enbart för motorn. Använd tillsammans med en gränssnittsmodul säkerställer det särskild styrning av avvattningsnivån som erbjuder bättre skydd, eftersom andra parametrar än de elektriska förhållandena i motorn mäts. Detta möjliggör tidsbestämda start/stopprutiner som inte skadar pumpen eller motorn och hjälper till att undvika plötsliga driftavbrott och risken för översvämning.

Korrekt materialval är den viktigaste metoden för att förhindra korrosion, vilket förlänger pumpsystemens livslängd. Grundfos kan tillhandahålla specialistkunskap för att hjälpa till att uppfylla dina prestandamål, från den initiala identifikationen av behoven, till valet, installationen, driften och underhållet av pumplösningen. Dessutom skräddarsyr Grundfos driftsättningsavtal och serviceavtal efter dina behov och satser med reservdelar och rekommenderade reservdelar på plats kan också ordnas.

Relaterade produkter
Kontakt
Försäljning

Kontakte oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL