Organiska, kemiska och blandade inlopp

Översikt

Översikt

Organiska, kemiska och blandade inlopp

Grundfos pumpar och pumpsystem är mycket lämpliga för behandling av organiskt, kemiskt och blandat spillvatten från industrier över hela världen. Oavsett om spillvattnet kommer från duschar, toaletter, livsmedelsproduktionslinjer eller industriella tillverkningsprocesser erbjuder vår imponerande portfölj beprövade och testade lösningar för desinficering och fördelning.

Lågtryckspumpar transporterar spillvattnet från ett processteg till nästa, medan högtryckspumpar med flera steg säkerställer en effektiv returspolningsprocess. Vid förbehandlingen erbjuder Grundfos ett bred serie med torrpulver- och flytande polymerenheter för flockulering. En bred serie med mekaniska och digitala doseringspumpar finns för dosering av alla möjliga kemikalier – och omfattar även ett plug-and-play-desinficeringssystem. Det avancerade klordioxidsystemet är konstruerat för extremt precis dosering, vilket medger att den kemiska förbrukningen kan reduceras till ett absolut minimum. Vilket i sin tur innebär en mer kostnadseffektiv drift. När returspolning av filter sker, kan desinficering och rengöring/påväxthämning för membransystem levereras av Grundfos.

Mät- och kontrollösningar kan anpassas för att uppfylla de enskilda applikationskraven.


Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL