Nätverkspumpstation

Översikt

Översikt

En nätverkspumpstation säkerställer insamling och transport av spillvatten till större pumpstationer. Grundfos kan leverera och anpassa en komplett nätverkspumpstation för att matcha dina krav på storlek och design. Grundfos kan leverera kompletta förtillverkade pumpstationer med dränkta pumpsystem, nivågivare och kontrollösningar. Doseringslösningar kan också tillföras.

Den förtillverkade pumpstationen levereras som en allt i ett-enhet, komplett med pumpar, rörledningar, ventiler, styrenheter och serviceutrustning. Den förtillverkade enheten är lätt att transportera dit den behövs. Dessutom kan Grundfos leverera pumpfunktionalitet som ger skydd mot vattenslag och hjälper till att minska uppbyggnaden av H2S genom att minska uppehållstiden i rörsystemet.

Spillvattensystem omfattar stora fluktuationer i prestandabehov och dina pumplösningar måste klara att direkt svara upp när behoven ändras eller olyckor inträffar och till exempel skydda systemet mot risken för vattenslag.

Grundfos serier med SE/SL- och S-pumpar är särskilt konstruerade för hållbar användning och kraftiga avloppsflöden och kan installeras torrt eller dränkt, medan SEG-serien med pumpar med skärsystem är idealiska för trycksatta avloppssystem och klarar kontinuerlig drift när de är helt dränkta. Innovativa Grundfos-lösningar, såsom spillvattenpumpar med AutoAdapt funktionalitet, underlättar pumpgropens skötsel och minskar kostnaderna, eliminerar 75 % av alla serviceanrop och minskar installations- och driftsättningskostnaderna med 50 %.

Grundfos serie med nivåregulatorer erbjuder mycket tillförlitlig övervakning och styrning av upp till sex pumpar och kan arbeta tillsammans med motorskydd och frekvensomformare. En omfattande serie med tillbehör till givare – såsom nivå-, flödes- och temperaturgivare – säkerställer att du har de uppgifter som krävs för din pumps styrsystem.

Särskilda styrenheter för pumpstationer har en inbyggd funktion mot igensättning. Funktionen ”spola och vänd” förhindrar igensättning orsakad av den ökande mängden fibrösa komponenter i dagens avloppsvatten. Funktionen mot igensättning agerar vid alla onormala händelser för att hindra pumpar från att blockeras, vilket undviker kostsamma stillestånd.

Styr- och övervakningssystem ökar möjligheten att förbättra både effektivitet och driftsäkerhet. Grundfos levererar pumpstartapparater och externa enheter för variabla varvtal (Grundfos CUE), särskilda styrenheter för enkel styrning av pumpens funktionalitet och internetbaserad övervakning (Grundfos Remote Management) med ett lättanvänt SCADA-gränssnitt.

Grundfos kan tillhandahålla specialistkunskap för att hjälpa till att uppfylla dina prestandamål, från den initiala identifikationen av behoven, till valet, installationen, driften och underhållet av pumplösningen. Grundfos avtal om driftsättning säkerställer korrekt installation och serviceavtal täcker alla eventualiteter, från rutinunderhåll till reservdelar och pumpgranskningar, för optimal drift.

Relaterade produkter
Nedladdningar

Nedladdningar

 

Optimerade VA-lösningar

Optimerade VA-lösningar

En översikt över Grundfos omfattande VA-program med pumpar och system för dagens utmaningar inom vattenförsörjning och spillvatten (engelsk version).


pumpning av avloppsvatten

Pumpning av avloppsvatten

Kortfattad information och teori för optimering av infrastruktur.


Fall
Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL