Huvudpumpstation

Översikt

Översikt

Pumpstationer i transportsystem för spillvatten är konstruerade för att hantera rått avloppsvatten som matas från underjordiska gravitationsdrivna rörledningar eller pumpstationer i nätverket. Huvudpumpstationer är normalt utformade så att en pump eller en uppsättning pumpar hanterar normala toppflödesförhållanden. Många huvudpumpstationer för spillvatten arbetar med torrinstallerade pumpsystem, trots att dränkta pumpsystem kan erbjuda många fördelar för minskade driftskostnader, förbättrad driftsäkerhet och mindre investeringar i infrastrukturen. Grundfos kan leverera kompletta pumplösningar för både torruppställda och dränkta installationer.

Grundfos kan leverera pumpsystem och pumplösningar för storskaliga pumpstationer som helt kan anpassas, både för befintliga installationer och helt nya projekt, kompletta med alla ventiler, elinstallationer och pumpar som är enkla att serva.

Vid utformningen av en pumpstation kan Grundfos specialister tillämpa datorbaserade hydrodynamiska simuleringar för att exakt avbilda vätskeflöden och -tryck grafiskt på alla ställen i rörsystemet. Detta innebär att vi kan simulera och upptäcka flödesproblem under simuleringen och korrigera dem innan konstruktionen startar, bygga pumpgropar som fungerar väl vid låga och höga flöden och som är självrenande, minskar slitage och lukt genom att kontinuerligt ta bort avlagringar och fasta ämnen.

Grundfos serier med SE/SL- och S-pumpar är särskilt konstruerade för hållbar användning och kraftiga, fluktuerande avloppsflöden och kan installeras torrt eller dränkt.

Styr- och övervakningssystem ökar möjligheten att förbättra både effektivitet och driftsäkerhet. Grundfos levererar pumpstartapparater och externa enheter för variabla varvtal (Grundfos CUE), särskilda styrenheter för enkel styrning av pumpens funktionalitet och internetbaserad övervakning (Grundfos Remote Management) med ett lättanvänt SCADA-gränssnitt.

Grundfos övervaknings- och styrsystem omfattar kommunikationsgränssnitt med plug-and-play som fungerar med 95 % av de kommunikationsstandarder som finns på marknaden. En omfattande serie med tillbehör till givare – såsom nivå-, flödes- och temperaturgivare – säkerställer att du har de uppgifter som krävs för din pumps styrsystem.

Grundfos kan tillhandahålla specialistkunskap för att hjälpa till att uppfylla dina prestandamål, från den initiala identifikationen av behoven, till valet, installationen, driften och underhållet av pumplösningen. Grundfos avtal om driftsättning säkerställer korrekt installation och serviceavtal täcker alla eventualiteter, från rutinunderhåll till reservdelar och pumpgranskningar, för optimal drift.

Relaterade produkter
Nedladdningar

Nedladdningar

 

Optimerade VA-lösningar

Optimerade VA-lösningar

En översikt över Grundfos omfattande VA-program med pumpar och system för dagens utmaningar inom vattenförsörjning och spillvatten (engelsk version).


pumpning av avloppsvatten

Pumpning av avloppsvatten

Kortfattad information och teori för optimering av infrastruktur.


Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL