Lokala stationer

Översikt

Översikt

Att säkerställa rätt balans mellan självdrivna system och tryckzoner är en mycket viktig del av hanteringen av ett distributionssystem för vatten. Den precisa hanteringen av tryckzoner som Grundfos serie Hydro MPC erbjuder med flerstegs tryckstegringssystem med vertikala flerstegs centrifugalpumpar (CR) säkerställer systemets driftsäkerhet och minimerar påkänningarna på systemet.

Grundfos serie med nivåregulatorer erbjuder mycket tillförlitlig övervakning och styrning av upp till sex pumpar och kan arbeta tillsammans med motorskydd och frekvensomformare. En omfattande serie med tillbehör till givare – såsom nivå-, flödes- och temperaturgivare – säkerställer att du har de uppgifter som krävs för din pumps styrsystem.

Grundfos har utvecklat en serie särskilda kommunikationsmoduler och styrenheter för att täcka alla eventualiteter, från sensorer via BUS-enheter till fjärrkontroller och anpassad programvara. Vi ser till att du kan få de data och den styrning som du vill ha. Alla våra produkter har öppet protokoll, så att de fungerar med det system som du föredrar.

Traditionellt är klorföreningar den mest använda metoden för kemisk desinficering. Grundfos kan ge råd om och leverera desinficeringslösningar med klorföreningar.

Grundfos kan leverera kompletta system med doseringspumpar för stora och små volymer och baserade på olika flockuleringstekniker, desinficeringstekniker och pH-justering. Dessutom erbjuder Grundfos serie med elektroniska och elektrokemiska tillbehör fullständig styrning av av dina doserings- och desinficeringsprocesser och kan integreras fullständigt i ditt system.

Grundfos kan tillhandahålla specialistkunskap för att hjälpa till att uppfylla dina prestandamål, från den initiala identifikationen av behoven, till valet, installationen, driften och underhållet av pumplösningen. Grundfos avtal om driftsättning säkerställer korrekt installation och serviceavtal täcker alla eventualiteter, från rutinunderhåll till reservdelar och pumpgranskningar.

Relaterade produkter
Nedladdningar

Nedladdningar

 

behovsdriven distribution

Behovsdriven distribution

Tillförlitlig och kostnadseffektiv vattendistribution.


vattenförsörjningsprofil

Skaffa lite perspektiv...

Och se helheten. Grundfos profilbroschyr om vattenförsörjning.


Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL