Juice

Översikt

Översikt

Juice

Juiceproduktion handlar i huvudsak om smak och konsistens, vilket gör Grundfos pumpar idealiska för alla processteg – från koncentration till utspädning till ursprunglig konsistens.

Koncentrationsprocessen kräver pumpar av rostfritt stål för att hantera det aggressiva juicekoncentratet. Grundfos kan även leverera robusta pumpar för tvättanläggningen där frukterna initialt rengörs innan juicen extraheras från dem.

Under koncentreringsprocessen transporterar enstegs centrifugalpumpar den vattniga juicen till och från centrufugalseparatorerna där extraktet gradvis görs mer koncentrerat. Beroende på juicens viskositet kan lobpumpar användas för att varsamt transportera mediet utan att förstöra konsistensen.

Slutligen, under spädningsprocessen till ursprunglig koncentration, förs koncentratet varsamt till blandningstanken med en lobpump. När juicen är färdig transporterar en enstegs centrifugalpump de färdiga prudukterna till tappningsstationen.

Naturligtvis är alla Grundfos pumpar CIP-kompatibla vilket medger att tankar och rörledningar effektivt kan rengöras utan att utrustning behöver demonteras – vilket snabbt förbereder produktionslinjen för nästa sats.

 

Relaterade produkter
Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL