Inloppspumpstation

Översikt

Översikt

Spillvattnet som kommer in i ett avloppsreningsverks inloppspumpstation innehåller alla ämnen som kommit in i avloppssystemet. Det är inte bara det som spolas ned i toaletten, utan också industrigråvatten, spillvatten från hotell, sjukhus och restauranger och ämnen som dragits in direkt i avloppssystemet via manluckor.

Grundfos har pumparna som klarar dessa höga krav. Grundfos serier med SE/SL-, S- och KWM-pumpar är särskilt konstruerade för hållbar användning och kraftiga, fluktuerande avloppsflöden och kan installeras torrt eller dränkt. Om pumpsumpens konstruktion inte förhindrar sedimentering kan Grundfos serie med robusta AMD-mixrar säkerställa fullständig blandning och därmed säkerställa problemfri drift och förhindra lukt.

Inloppspumpstationen inbegriper stora fluktationer i krav på prestanda. När flera inloppspumpar finns installerade, kan införande av drivenheter med variabelt varvtal (Grundfos CUE) utjämna den hydrauliska belastningen på avloppsreningsverket. Användning av datorstödda hydrodynamiska (CFD) simuleringar under konstruktionsfasen hjälper till att säkerställa optimal leverans av spillvatten genom inloppspumpstationen för mekanisk behandling genom att visualisera hydrauliska förhållanden vid pumpstationen.

Styr- och övervakningssystem ökar möjligheten att förbättra både effektivitet och driftsäkerhet. Förutom drivenheter med variabelt varvtal levererar Grundfos motorskydd (MP204) för att övervaka motorförhållanden och säkerställa optimal drift.

Grundfos kan tillhandahålla specialistkunskap för att hjälpa till att uppfylla dina prestandamål, från den initiala identifikationen av behoven, till valet, installationen, driften och underhållet av pumplösningen. Grundfos avtal om driftsättning säkerställer korrekt installation och serviceavtal täcker alla eventualiteter, från rutinunderhåll till reservdelar.

Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL