In-situ-lakning

Översikt

Översikt

In-situ-lakning eller lösningsbaserad gruvbrytning är en process för att utvinna mineraler såsom koppar och uran via borrhål som borras i formationen, utan att konventionell gruvbrytning krävs. Grundfos kan leverera dränkbara pumpar och centrifugalpumpar som säkerställer effektiv pumpning av mineralfria och mättade lösningar in i formationen och föra upp dem till mineralbearbetningsanläggningen.

Lakvattenlösningar är olika beroende på den deponerade malmen, från färskvatten för saltavlagringar till syralösningar för koppar och lakvatten med syra eller natriumbikarbonat för uran. Detta ställer höga krav på pumpkonstruktionen och Grundfos erbjuder anpassade pumpar för in-situ-lakning. Det finns pumpserier som är tillverkade av högkvalitativt rostfritt stål eller i vissa fall titan. De finns med magnetiska drivenheter eller olika typer av axeltätningslösningar. En pumplösning från Grundfos kan hantera mycket låga pH-nivåer och svavelsyra vid låga koncentrationer eller höga koncentrationer över 90 %.

Vår kompletta serie med system med doseringspumpar för stora och små volymer och baserade på olika tekniker och Grundfos kan också leverera elektroniska och elektrokemiska tillbehör för komplett styrning liksom PLC-styrda, helt automatiska system för beredning av torra material och tillförlitlig dosering.

Med möjliga stora fluktuationer i behov och prestanda och med flera pumpar installerade, kan införande av drivenheter med variabelt varvtal utjämna den hydrauliska belastningen på brunnarna genom att automatiskt justera pumpens varvtal efter behovet. Detta säkerställer optimal leverans av mättad lösning till formationen.

Grundfos motorskydd är utvecklat för pumpar och inte enbart för motorn och använd tillsammans med en gränssnittsmodul säkerställer det särskild styrning som erbjuder bättre skydd, eftersom andra parametrar än de elektriska förhållandena i motorn mäts. Detta möjliggör tidsbestämda start/stopprutiner som inte skadar pumpen eller motorn och hjälper till att undvika plötsliga driftavbrott.

Grundfos pumplösningar låter dig maximera användningen av återvunnet processvatten, vilket minskar förbrukningen av råvatten och minimerar utsläppet av behandlat vatten. Detta minimerar driftens påverkan på den lokala miljön, vilket är ett av de viktigaste målen för dagens moderna gruvindustri.

Korrekt materialval är den viktigaste metoden för att förhindra korrosion, vilket förlänger pumpsystemens livslängd. Grundfos kan tillhandahålla specialistkunskap för att hjälpa till att uppfylla dina prestandamål, från den initiala identifikationen av behoven, till valet, installationen, driften och underhållet av pumplösningen. Dessutom skräddarsyr Grundfos driftsättningsavtal och serviceavtal efter dina behov och satser med reservdelar och rekommenderade reservdelar på plats kan också ordnas.

Relaterade produkter
Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL