Värmesystem

Översikt

Översikt

Värmesystem

Genom att de kan hantera temperaturer på upp till 240 °C, är Grundfos centrifugalpumpar lämpliga för praktiskt taget alla applikationer där uppvärmning är en viktig del av processen.

Standard enstegs och flerstegs centrifugalpumpar cirkulerar effektivt vätskor ned upp till 120 °C. Högre vätsketemperaturer måste hanteras försiktigare för att undvika överhettning av axeltätningen – och därmed oväntad och dyrbar stilleståndstid. För denna särskilda utmaning erbjuder Grundfos pumpar med luftkyld överdel som tillsammans med särskilda axeltätningsmaterial enkelt hanterar även extremt hett vatten (180 °C) och värmeöverföringsolja (240 °C).

Alla pumpar för uppvärmning kan förses med frekvensomformare, vilket säkerställer tillförlitlig temperaturstyrning för formning, pastörisering och liknande känsliga processer.

Viktigt

  • Vid mycket höga temperaturer är det mycket viktigt att noga överväga den typ av gummi som ska användas i just den applikationen. Det samma gäller om olja utgör en del av processen eftersom vissa typer av gummi kan lösas upp av olja.
  • Om du pumpar olika typer av olja måste du var noga med att välja motorstorlek eftersom vätskans viskositet ändras kraftigt med temperaturen.
  • Pumpning av varmt vatten orsakar ofta problem med alltför lågt inloppstryck till pumpen, vilket medför en risk för kavitation i pumpen

 

 

 

 

Relaterade produkter
Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL