Grundvatten

Översikt

Översikt

Grundvatten är en källa som föredras för kommunala vattenförsörjningssystem och ger en stabil källa baserad på naturlig filtrering genom jordsubstratet, jämfört med förorenade ytvatten och vattenförsörjningsbrist från floder och sjöar under torra perioder.

Korrekt avskiljning av grundvatten är centralt när det gäller att säkerställa bästa möjliga energioptimering och hållbarhet, vilket i sin tur visar sig i minskade livscykelkostnader. Optimeringen av denna process innebär att ett antal specialområden inom brunnsteknik måste föras samman, såsom grundvattenbassäng, hämtningskällor, den valda dränkbara pumpen, rörsystemet för råvatten och grundvattnets kvalitet.

Grundfos erbjuder dränkbara flerstegs SP-pumpar för alla typer av brunnar. Grundfos SP-pumpar är exempel på det allra senaste inom hydraulisk design. SP-pumpar är byggda för att ge optimal verkningsgrad under perioder med höga krav och ger låga kostnader på lång sikt och hög driftsäkerhet. Förutom en hållbar pump, får du pålitlighet och problemfri, kontinuerlig drift, med mycket långa serviceintervall jämfört med andra lösningar. Med en superb konstruktionskvalitet och utnyttjande våra beprövade kunskaper inom hydraulik säkerställer Grundfos pumpar tillförlitlig drift utan pumpfel och är konstruerade för att motstå slitage orsakat av sand.

Optimering inom brunnssektorn är en viktig uppgift. Typiska problem som inträffar inom brunnssektorn kan vara att de använda pumparna är alltför stora eller alltför små, vattennivån kanske sjunker, vilket kräver att pumparna klarar högre uppfordringshöjd och det kan uppstå problem med vattenhastigheten och tryck i ledningsnätverket. Dessa problem kan resultera i ineffektivitet, ökade kostnader och behov av att skydda vattennivån.

Grundfos studerar noggrannt hela brunnssektorns drift och kan genom ökad effektivitet uppnå energibesparingar med en kort återbetalningstid. Erfarenheten har visat att hälften av alla minskningar av energiförbrukningen som kan göras inom kommunal vattenförsörjning kan göras inom brunnssektorn.

Genom att integrera drivenheter med variabla varvtal och motorskyddskomponenter kan Grundfos erbjuda kompletta system som är förkonstruerade för att arbeta tillsammans. Grundfos CUE representerar en av de mest omfattande och mångsidiga serier med drivenheter med externt variabla varvtal för pumpapplikationer som just nu finns på marknaden. Tillsammans med det lättanvända motorskyddet MP 204, säkerställer vi övervakning och styrning dygnet runt av alla viktiga parametrar, såsom torrkörning eller överlast, för att säkerställa driftstabiliteten.

Tillsammans med skicklighet inom brunnshanteringsområdet kan Grundfos tillhandahålla specialistkunskap för att hjälpa till att uppfylla dina prestandamål, från den initiala identifikationen av behoven, till valet, installationen, driften och underhållet av pumplösningen. Grundfos avtal om driftsättning säkerställer korrekt installation och serviceavtal täcker alla eventualiteter, från rutinunderhåll till reservdelar och pumpgranskningar.

Relaterade produkter
Nedladdningar

Nedladdningar

 

SP referensverktyg

SP referensverktyg

Installationshandbok för optimala SP-installationer.


profilbroschyr om vattenförsörjning

Skaffa lite perspektiv...

Och se helheten. Grundfos profilbroschyr om vattenförsörjning.


Case Story, Loosdrecht

Case Story, Loosdrecht

Grundfos and Vitens come together to find new energy savings underground.


Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL