Översvämningsreglering

Översikt

Översikt

För att begränsa de potentiella skadorna vid översvämningar vid kusterna och i inlandet krävs ett pumpsystem som inte går sönder när det behövs. Det står mycket på spel – på kort sikt skydd för männinskor, grödor och husdjur och på längre sikt förhindra kontaminering, skador på infrastrukturen och den potentiella risken för hungersnöd.

Att säkerställa att översvämningshändelser kan kontrolleras kräver ofta noggrann planering. Användning av datorstödda hydrodynamiska simuleringar under konstruktionsfasen möjliggör en skräddarsydd lösning med Grundfos pumpar som kan hantera de stora kraven på att flytta stora flöden yt- eller dagvatten med låg uppfordringshöjd, för översvämningskontroll, hamnhantering och liknande. Grundfos serier med axiell pumpar och pumpar med blandade flöden är särskilt konstruerade för hållbarhet och kraftiga flöden och kan installeras torrt eller dränkt.

Dagvattentankar
Dagvattentankar är ett effektivt sätt att minska toppflöden och utjämna flöden från dagvattenavrinningar i avloppssystemet. Strategiskt placerade innebär dagvattentankar ett bättre utnyttjande av avloppssystemet, vilket medger en mer intelligent hantering av dagvattenflöden och minskar slutligen nödvändiga investeringar i infrastrukturen. Dagvattentankar kan byggas i nästan vilken storlek och form som helst. Inloppet och utloppet kan hanteras med gravitation, av ett pumpsystem eller en kombination av båda, beroende på hydrauliska förhållanden i systemet.

Grundfos erbjuder en serie pump- och kontrollösningar samt mixrar och rengöringsutrustning som tillsammans säkerställer tillförlitlig och automatisk drift av dagvattentanken. När den hydrauliska belastningen minskat och kapacitet finns tillgänglig, kan du få igång spillvattnet igen med perfekt effektivitet.

Grundfos har pumparna som klarar dessa höga krav. Grundfos serier med SE/SL-, S- och KPL/KWM-pumpar är särskilt konstruerade för hållbar användning och kraftiga flöden och kan installeras torrt eller dränkt. Grundfos serie med tillbehör till nivågivare säkerställer att ditt pumpsystem kan kontrollera möjliga fluktuationer i prestandabehov. Detta säkerställer optimal leverans av spillvatten till och från dagvattentanken.

Grundfos DW-pumpar är robusta, bärbara dränkbara pumpar med en vertikal utloppsport, konstruerade för att hantera avvattning av byggnadsplatser, utgrävningar, dränering av byggnader och liknande applikationer där det finns behov av att pumpa råvatten eller/och av högt tryck.

Effektiv omrörning och rengöring av utjämningstankar är mycket viktigt för att minska driftskostnaderna och undvika problem med lukt. Grundfos serie med RainJets är särskilt konstruerade för detta ändamål och erbjuder en robust konstruktion, enkel service och enkelt underhåll. RainJets kan arbeta antingen ensamma eller tillsammans med den robusta och hållbara AMD-mixern.

Styrning och övervakning
Styr- och övervakningssystem ökar möjligheten att förbättra både effektivitet och driftsäkerhet. Grundfos levererar pumpstartapparater och externa enheter för variabla varvtal (Grundfos CUE), särskilda styrenheter för enkel styrning av pumpens funktionalitet och internetbaserad övervakning (Grundfos Remote Management) med ett lättanvänt SCADA-gränssnitt.

Grundfos övervaknings- och styrsystem omfattar kommunikationsgränssnitt med plug-and-play som fungerar med 95 % av de kommunikationsstandarder som finns på marknaden. En omfattande serie med tillbehör till givare – såsom nivå-, flödes- och temperaturgivare – säkerställer att du har de uppgifter som krävs för din pumps styrsystem.

Grundfos kan tillhandahålla specialistkunskap för att hjälpa till att uppfylla dina prestandamål, från den initiala identifikationen av behoven, till valet, installationen, driften och underhållet av pumplösningen. Grundfos avtal om driftsättning säkerställer korrekt installation och serviceavtal täcker alla eventualiteter, från rutinunderhåll till reservdelar för optimal drift.

Nedladdningar

Ladda ned

 

Optimerade VA-lösningar

Optimerde VA-lösningar

En översikt över Grundfos omfattande VA-program med pumpar och system för dagens utmaningar inom vattenförsörjning och spillvatten (engelsk version).


dagvattentankar

Utformning av dagvattentankar

Grundfos handbok "Utformning av dagvattentankar – Rekommendationer och layout" omfattar alla aspekter av utformning av dagvattentankar från dimensionering till installation.


Grundfos Technical Article

Technical Article

Design Tips for Flood Control Pumping Stations


Grundfos Axial and Mixed Flow Pumps

Grundfos KPL and KWM

Axial and Mixed Flow Pumps for High Volume Water Handling


pumpning av avloppsvatten

Pumpning av avloppsvatten

Kortfattad information och teori för optimering av infrastruktur.


Grundfos Flood Control References

Flood Control References

Grundfos has the competences to offer the right solution. Read some of our flood control references from around the world in this document.


Cases
References

KJI Grundfos – references to flood control projects from around the world

KJI, a Grundfos Group company, has an unparalleled history supplying flood control pumps and solutions around the world. We have selected a few reference projects to show the scale and the success of these solutions.

KJI Grundfos has successfully installed pumping stations in many locations around the world, ranging from new installations in difficult environments to replacement and refurbishment projects. These projects have in common the optimisation of energy use and operation, cost savings, and the requirement that they must meet the storm water challenges of the future.

 

Coping with increased stormwater flows

In the first quarter of 2010, YCC Grundfos received an order from the City of Newport, Rhode Island, USA for a stormwater pumping station with different capacities for varying head and flow requirements for stormwater overflow and ocean outfall protection.

Grundfos supplied:

Pre-sales consultancy

Pumping station design

Supply of complete pumping station package

Supervision of installation

Commissioning

Grundfos pumping station solution:
Grundfos supplied KJI dewatering pumps capable of meeting the requirements stated above. The pumps are fully operational.

Axial Flow Wet Pit Units:
Duty Conditions #1 = 13,500gpm @ 9.5’ft TDH
Duty Conditions #2 = 28,500gpm @ 10.1’ft TDH

Axial Flow Pump KJI KPL-50hp-14T

Axial Flow Pump KJI KPL-120hp14T

2 pump sets

2 sets of concrete draft tube stainless steel seating plates

Grundfos KJI eMAP Sensor modules

Sewage pumping station refurbishment

In mid-2010, YCC Grundfos received an order from the City of Streator, ILL., USA for a new sewage pumping station with different capacities for varying head and flow requirements to upgrade the Streator Water Treatment Facility.

Location:  Streator, ILL.

Order Date: 2nd Q. 2010

YCC Grundfos Rep:  YCC Chicago Direct Office

Grundfos supplied:

Pre-sales consultancy

Pumping station design

Supply of complete pumping station package

Supervision of installation

Commissioning

Grundfos pumping station solution:
Grundfos supplied wet pit GEF submersible pumps capable of meeting the requirements stated above. The pumps have been fully operational since the end of 2010.

Wet Pit Units:
Duty Conditions = 2510gpm @ 63’ft TDH

Wet Pit Submersible Pumps:
GEF S2.100.200.520.4.62M

3 pump sets

3 sets auto-coupling, guide rail and lifting chain 

Grundfos Dedicated Control IO111

Nogok Li pumping station protects Yunchun County, South Korea, from potentially disastrous flooding

The potential for flood disaster in the Im-Jin Rive is high, because the river basin is deep and flows rapidly. Floods in the late 1990’s killed 128 people and affected over 31,000, with damage for USD 1 billion.

Grundfos KJI supplied:

Pre-sales consultancy

Support pumping station design

Supply of complete pump and column tube

Supervision of installation

Commissioning and maintenance training

The pumping station solution:
Following completion of the network pumping station, localised torrential downpours can be discharged into the Im-Jin River, protecting Yunchun County.

Pump model: 1800KWM850 18T66 - 4units

Motor: 850kW * 18P * 6600 * 60Hz

Duty point: Q 390m3/min at H 9.8m

Application: Storm water

The pumps have a double sealing system on the motor bracket. If water enters the motor bracket by the cable entrance, the water can’t go into motor because of our sealing system, meaning it can run in emergency situations without any impact.

An anti-cavitation cone is installed and reduces vibrations, noise and prevents cavitation.

Pumping station refurbishment in Chicago, ILL, USA

Grundfos is supplying pumps to the Illinois Dept. of Transportation (IDOT), as part of the refurbishment of Pumping Station #27. Ordered in Q3 2010 through YCC, the pumps are to be installed in Q3 2011.

Grundfos supplied:

Pre-sales consultancy

Pumping station design

Supply of complete pumping station package

Supervision of installation

Commissioning  (Pumps to be installed 3rd Q 2011)

Grundfos pumping station solution:
Grundfos is supplying the complete pump package for this rehabilitated and upgraded Axial/Mixed Flow stormwater pumping station for the IDOT P.S. #27 Facility.

Main Pump Units: Duty Conditions = 30,000gpm @ 49’ft TDH

Submersible Axial/Mixed Flow Pumps: KJI KWM-540hp-12T41

Qty (9) pump sets

Qty (8) draft tube columns 

Qty (8) Grundfos KJI eMAP Sensor Modules

Qty (8) sets on lifting cable and power cable support assemblies.

Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL