Dammundertryckning

Översikt

Översikt

Dammundertryckning är en viktig aspekt för gruvdriften och för att minska den mängd råvatten som krävs, används ofta återvunnet processvatten från sedementeringstankar för detta ändamål. Skapande av damm är ett oundvikligt resultat av gruvdriften och kan sätta igen rör och mekaniska delar och kräva ytterligare underhåll och reparationer.

Vattensprejningssystem är fortfarande den mest effektiva och kostnadseffektiva åtgärden för dammstyrning av både processdamm och flyktigt damm. En pumplösning från Grundfos kan flytta stora mängder vatten på kort tid och gör det möjligt att använda konfigurationer med stora munstycken och minimera behovet av filtrering.

Sedimenteringsdammar är ett kostnadeffektiv sätt att minska storleken och kostnaderna för efterföljande vattenbehandling genom att minska den organiska belastningen i spillvattnet, genom att låta gravitationen ta bort föroreningar. Det resulterande vattnet kan filtreras och behandlas för återanvändning i mineralprocessen eller för dammundertryckning.

Grundfos serie Hydro MPC med flerstegs tryckstegringssystem innebär att du enkelt kan hantera dina tryckzoner för optimal transport av vatten från sedimenteringstankarna, för fyllning av tankarna och för att leverera vatten till vattensprejningssystemen.

Solid konstruktion med material av hög kvalitet såsom kromstål och silikonkarbid innebär att Grundfos AP-serie med avvattningspumpar är idealiska för dagbrott, för tillfällig eller permanent installation och erbjuder högtryckspumpar vars funktion inte hindras av sand eller andra slipande medel. Solid konstruktion av gjutjärn och smal design karakteriserar Grundfos DWK-serie med avvattningspumpar och denna serie kan pumpa små stenar vid större flöden än Grundfos AP-serie.

Korrekt materialval är den viktigaste metoden för att förhindra korrosion, vilket förlänger pumpsystemens livslängd. Grundfos kan tillhandahålla specialistkunskap för att hjälpa till att uppfylla dina prestandamål, från den initiala identifikationen av behoven, till valet, installationen, driften och underhållet av pumplösningen. Dessutom skräddarsyr Grundfos driftsättningsavtal och serviceavtal efter dina behov och satser med reservdelar och rekommenderade reservdelar på plats kan också ordnas.

Relaterade produkter
Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL