Dropp-/mikrospraybevattning

Översikt

Översikt

Dropp- och mikrospraybevattning är avsedda för lågtrycksapplikationer, där det finns ett krav på att minska potentiell avdunstning och avrinning så mycket som möjligt. Det är mycket viktigt att trycket hålls konstant för att säkerställa enhetlig bevattning överallt inom alla zoner i systemet och detta kan vara den mest energieffektiva metoden, om den hanteras korrekt. För att uppnå detta krävs att systemet kan kompensera för variationer i flödet för att säkerställa konstant tryck, eftersom zoner kopplas in och ut.

En pump med variabelt varvtal säkerställer konstant tryck i zonerna och håller samtidigt ned driftskostnaderna. Pumpstyrenheten som är ansluten till Grundfos-pumpar kan också övervaka pumpdata och detta kan användas för att detektera när sandfiltret behöver rengöras. I precisionsbevattningssystem kan Grundfos också integrera utrustning för injicering av kemikalier, vilket säkerställer en enhetlig blandning i ledningen.

Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL