Dricksvatten

Översikt

Översikt

Dricksvatten för industriprocesser

Grundfos imponerande serie pumpar för vattenindustrin är idealiska för att tillverka dricksvatten. Oavsett om du är ute efter att behandla ytvatten eller grundvatten, kan vår omfattande kunskap om applikationer säkerställa att kvaliteten på det behandlade vattnet uppfyller standarden för dricksvatten.

Förutom att tillhandahålla enstegs- och flerstegspumpar för att flytta vattnet från ett steg till nästa genom hela behandlingsprocessen, omfattar vår högt specialiserade produktserie även avancerade digitala doseringspumpar. Dessa kommer att korrekt dosera kemikalierna i förbehandlings-, avsaltnings- och desinficeringsprocesserna precis som de erbjuder felfri prestanda om pH-korrigering är ett krav. Grundfos desinficeringssystem och digitala dosering ger en mycket smidigare drift – och säkerställer ytterligare att inga pengar slösas bort på att överdosera dyra kemikalier.

Innan och efter all kemisk dosering måste vattnets kvalitet mätas och kontrolleras. Grundfos erbjuder kundanpassade mät- och kontrollösningar som effektivt säkerställer att kvaliteten uppfyller det angivna kraven.

Viktigt
Alla Grundfos doseringspumpar är tillverkade av material som uppfyller alla tillämpliga standarder och certifikat.

Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL